SchadeBomen8499Afgelopen dinsdag was er een bijeenkomst gewijd aan de plannen van de gemeente om de Iepenbomen langs de Paradijsvogelweg en Goudplevierweg te rooien en te vervangen. Ik heb bij die bijeenkomst gevraagd om in te spreken. Dat is mij toegestaan, en ik heb in ruim vijf minuten met een presentatie bij de hand geprobeerd de aanwezigen te attenderen op aanvullende informatie. 

De bijeenkomst was aangekondigd in de Burgerzaal, maar werd gehouden in de Zaal Stad. Er waren naar schatting ongeveer 40 Oosterwolders aanwezig (ik heb ze niet geteld). Er werden wel veel zinvolle vragen gesteld. Hopelijk is dit een start van een doorgaande participatie waarbij echt geluisterd wordt naar bewoners.

De gemeente heeft haar onderzoek uitsluitend gericht op de vermeende ziekte (uitgestelde onverenigbaarheid van de ent en de onderstam) en risico's van de bomen. Als er uitgebreide onderzoeken worden aangeleverd, ligt het altijd voor de hand om je te verdiepen in die onderzoeken. Dat heb ik zeker gedaan. Maar minstens zo zinvol is om je af te vragen wat er ontbreekt in de onderzoeken. Daarop heb ik mij gericht. 

Dat gaat over drie zaken:

  1. Ecologisch onderzoek ontbreekt
  2. Onderzoek naar ontbrekende bomen ontbreekt
  3. Onderzoek naar beschadiging van de bomen.

Breed ecologisch onderzoek

Bomen langs wegen leveren voor overheden altijd een dilemma op. Als een boom omvalt kan de overheid aansprakelijk gesteld worden. Maar de overheid heeft ook een zorgplicht voor goede gebiedsinrichting en behoud van natuur en kwaliteit van de natuur en het ecosysteem. Ook heeft de overheid een rol bij het tegengaan van klimaatverandering en negatieve beïnvloeding van bv. Natura2000 gebieden. Oosterwold is geen Natura 2000-gebied, maar toch is het ook een kwetsbaar gebied. Het bestaat uit versnipperde initiatieven die allemaal hun eigen kavel inrichten met stadslandbouw, natuur, doorwaadbare zones, waterberging enzovoort. Maar dat levert niet vanzelf continuïteit en verbinding tussen al die kleine stukjes natuur. En wat is er nu meer duidelijk een verbinding dan de dubbele rij Iepenbomen langs de Paradijsvogelweg, en in het verlengde hiervan de Goudplevierweg en het Paradijsvogelpad. 

SchadeBomen8572Daarom heb ik in mijn betoog een pleidooi gehouden voor een hoogwaardig ecologisch onderzoek. In overheidsland kennen we feitelijk twee soorten ecologisch onderzoek. Het eerste, marginale onderzoek toetst alleen aan de wet natuurbehoud, of er beschermde diersoorten voorkomen die schade zouden kunnen leiden door een maatregel. Dit kennen we ook van de ecologische onderzoeken die wij als Oosterwolders moeten doen om te starten met ons eigen project. 

Het tweede type ecologisch onderzoek probeert een goed beeld te krijgen van de kwaliteit en kwetsbaarheid van het ecosysteem in het te onderzoeken gebied. Daarbij wordt er gekeken naar biodiversiteit, en kwaliteit van de bodem, en algehele beplanting. Daarmee kan je zien hoe dit gebied een biotoop vormt waar dieren en planten zich duurzaam thuisvoelen en kunnen ontwikkelen. Dat geldt niet alleen voor wilde dieren, maar juist ook voor de stadslandbouw die we allemaal moeten uitvoeren, of het nu gaat om dieren (kippen, schapen, paarden, eenden, konijnen enz.) of fruit- en notenbomen, of gewassen in de moestuin. Fruitbomen hebben bijvoorbeeld veel profijt van de luwte die de hoge Iepenbomen creëren. Als het te hard waait, ontwikkelen de fruitbomen zich niet goed, en worden ze ook slechter bevrucht, en waait het fruit snel stuk bij een zomerstorm zoals Poly afgelopen juli.

Ik kreeg een ecologisch onderzoek toegestuurd, maar dat dateert van 2021. Daarbij is een inventarisatie gemaakt van beschermd dieren in Almere Hout. Maar daarbij is bijna uitsluitend geïnventariseerd in Nobelhorst, Vogelhorst en het oude buurtschap van de Paradijsvogelweg. Dus de waar de plannen met de bomen de gehele Paradijsvogelweg en Goudplevierweg betreffen, is er weinig te vinden in dit onderzoek. Bovendien is dat onderzoek niet gedaan om de impact van de maatregel van het vervangen van de Iepenbomen te bepalen. 

SchadeBomen8541

Als je wat verder zoekt zie je adviezen die beginnen met een waardebepaling van bomen die een veel breder zichtveld kiezen. Van rooien naar waarderen: totale ecologische boomwaarde als afwegingskader (boomzorg.nl) is hiervan een goed voorbeeld. 

Ook bestaat er een Boomwaardecalculator, die helpt om niet alleen de waarde te berekenen maar ook aandacht vestigt op een aantal andere aspecten van bomen, anders dan alleen het risico dat ze omvallen.Waardebepaling | VVOG 

Onhoudbare extrapolatie en conclusie in advies

Zorgwekkend is dat de onderbouwing en conclusies uit het Vervolgrapport van GroenAdvies niet kloppen. Op p.10 van hun vervolgonderzoek schrijven zij, dat de trekproeven aantonen dat bij windkracht 10 acht van iedere 14 bomen zouden omvallen. Bij windkracht 9 zouden dat er 3 zijn, bij windkracht 11 zelfs 11. Maar dit rapport is gemaakt voordat superstorm Poly op 5 juli over Nederland, en ook over Oosterwold raasde. Die was ruimschoots windkracht 11 aan de kust, maar in het binnenland met rukwinden ongetwijfeld windkracht 10. Als je de conclusie van GroenAdvies doortrekt naar de 800 bomen langs de Paradijsvogelweg en Goudplevierweg, dan zouden er bij windkracht 10 457 bomen omvallen. Zelfs bij windkracht 9 zouden nog steeds 171 bomen omvallen. Maar hoeveel vielen er om? 3. En in heel Almere zijn er bij die storm kerngezonde bomen omgevallen. Hoe kan de gemeente haar conclusies over de risico's van de bomen baseren op deze onhoudbare berekening en extrapolaties? Daar kan maar één advies worden gegeven: Laat GroenAdvies haar methode en berekening opnieuw doen. 

Onderzoek naar ontbrekende bomen

De gemeente richt het onderzoek alleen op de aanwezige bomen. Maar zoals alle Oosterwolders weten, zitten er al veel gaten in de bestaande dubbele bomenrij. Om dat preciezer te bepalen hebben we onderzoek verricht, waarbij we gebruik hebben gemaakt van het onderzoek van GroenAdvies Amsterdam, dat de gebiedsorganisatie zelf heeft laten uitvoeren. Hieruit komt naar voren dat er naast de ca.800 bomen 508 bomen ontbreken. De hele bomenrij bestaat in feite uit 1250 bomen, waarvan er dus 508 ontbreken. Waarom zijn die nooit vervangen? In andere bomenrijen is die vervanging wel gebeurd. Zoals je bijvoorbeeld kunt zien langs de Ibisweg. Maar ook in vele wegen in Almere stad en Buiten. Dat deze bomen nooit zijn vervangen is zonder meer achterstallig onderhoud. Is het dan niet zinvol dat de gemeente eerst begint met het planten van de ontbrekende 508 bomen? Daarvoor is geen aanvullend onderzoek nodig. Dat kan deze komende winter nog starten! 

Onderzoek naar beschadiging Iepen door maaien.

Tijdens wandelingen langs de Paradijsvogelweg is ons opgevallen dat veel bomen beschadigingen hebben. Bij nadere beschouwing blijken veel van deze beschadigingen het gevolg van het maaibeleid, waarbij de uitvoerder grof te werk gaat, en met de maaibalk diep in de schors snijdt. Om te onderzoeken of dit incidenteel is en op welkeSchadeBomen8582 schaal dit speelt, heb ik met onze stagiar Ruben 233 bomen langs de Paradijsvogelweg beoordeeld. Alle beschadigingen hebben we gemeten en ook beoordeeld of een spoor aanwezig is dat de oorzaak van het maaien aantoont. Dat blijkt het geval bij wel 31 % van de onderzochte bomen. Maar bij 65% van de bomen zijn grote verwondingen aangetroffen. Te verwachten is dat bij meer dan 31% de oorzaak bij het maaien ligt, zeker omdat alle beschadigingen aan de voet van de bomen wordt aangetroffen. Als we dan concluderen dat bij ongeveer de helft van de 700 bomen de uitvoering van het maaien deze bomen ernstig heeft beschadigd, dan wordt pas duidelijk hoe omvangrijk deze schade is. Dat kan ook worden beschouwd als een serieuze aantasting van de levensvatbaarheid van deze bomen in de toekomst.

Helaas is in de onderzoeken door GroenAdvies Amsterdam en Pius Floris geen aandacht besteed aan deze complicatie. Daardoor wordt het ook niet duidelijk of een deel van de zwakte van de Iepen kan worden gewijd aan de beschadiging en niet aan de 'uitgestelde onverenigbaarheid van de ent'. Of daar ooit aanvullend onderzoek naar wordt uitgevoerd mogen we betwijfelen. We eindigen dit onderzoek wel met aanbeveling om per direct ander maaibeleid in te voeren, en controle uit te voeren om beschadigingen in de toekomst te vermijden.

Van de beide onderzoeken hebben we een rapportage gemaakt, die we hebben aangeboden aan de gemeente.

Het onderzoek naar ontbrekende bomen tref je onder deze link

Het onderzoek naar beschadiging van bomen door maaien tref je onder deze link.

Er is een uitgebreide serie foto's gemaakt om de beschadigingen te documenteren. Deze stuur ik op verzoek toe via WeTransfer

De presentatie die ik gebruikt heb bij de bijeenkomst tref je hier aan.

Hoe gaat het nu verder? De gemeente heeft voorgesteld 23 november verder te willen spreken. Save the Date!!!! en laten we met veel bewoners betrokken blijven.

 

 

 

DSC 6184 1De Stichting Heg en Landschap is weer bereid om plantgoed met korting beschikbaar te stellen voor Oosterwold in het komende plantseizoen. Dat is goed nieuws voor een aantal Oosterwolders die mij al bestookten met vragen hierover.

Er is wel minder plantgoed beschikbaar dan vorig jaar. Maximaal 25.000 stuks.

Uiteraard is dit vooral een mooi aanbod voor Oosterwolders die hier pas zijn gekomen, en nog hun kavel moeten beplanten. Daarbij bieden inheemse bomen en struiken een mooie start. Op de bestellijst van Heg en Landschap staan er zo’n vijftig verschillende soorten, waarbij ook eetbare soorten, zoals bessenstruiken, notenbomen, rozen en bijvoorbeeld klimmende kamperfoelie.

Bestelformulier en voorwaarden

Net zoals vorig jaar is er een bestelformulier speciaal voor Oosterwold. Die vind je hier.

Je kunt je bestelling indienen uiterlijk 14 oktober. Er worden geen bestellingen meer in behandeling genomen die later komen! Stuur je bestelling naar info@paradijsvogelbosje,nl door de BEIDE tabbladen van het Excelformulier in te vullen. Op het eerste formulier vul je je persoonsgegevens in, en op het tweede tabblad je bestelling.

Boomplantaktie1649Op het tabblad staat hoeveel stuks je tegelijk moet bestellen. Veel plantgoed is samengepakt in bundels van 25 stuks. Je bestelt dan dus 25 stuks of 50 stuks enz. De prijs is per stuk, dus voor 25 stuks betaal je 25 keer de opgegeven prijs.

Een paar soorten kan je bestellen per 5 of 10 stuks. Kies dan 5 of 10 of 15 enz.

NB: stuur het bestelformulier terug in het originele Excel bestandsformaat. Dus niet als pdf en ook niet als Apple .numbers bestand.

De Stichting Heg en Landschap licht in een document de voorwaarden toe. Deze vind je hier. Door te bestellen ga je akkoord met deze voorwaarden.

PS: De prijzen zijn de kosten die Stichting Heg en Landschap berekent. De Stichting Paradijsvogelbosje verleent hieraan belangeloos en zonder kosten medewerking.

BoomplantaktieLexHet plantgoed en de administratie en het transport met een vrachtwagen naar Oosterwold wordt ondersteund door de Yves Rocher Foundation, waarmee Lex Roeleveld (zie foto) van Stichting Heg en Landschap de organisatie en rapportage voorzijn rekening neemt. Zie ook Boomplantprogramma | Hegen & Landschap (hegenlandschap.nl)

Als je je bestelling instuurt, zullen wij deze verwerken, en sturen we een bevestiging dat we deze bestelling in behandeling nemen. Daarna sturen we een betalingsverzoek, die je dient te betalen voor 1 november.

Voor belangstellenden houden we ook een informatie avond waarin we een toelichting geven over het soort plantgoed en de bestelprocedure.

Uitleveren op 24 november

 

De uitlever dag is al vastgesteld op vrijdag 24 november. Dat is laat genoeg dat het plantgoed in winterrust is, en vroeg genoeg dat er nog geen vorst is en de drukke dagen van december nog wachten. Bovendien is er in november de grootste kans dat het plantgoed nog verkrijgbaar is, want het plantgoed schijnt schaarser te worden bij de kwekers (waaronder Staatsbosbeheer).

Boomplantactie 1732

Het plantgoed wordt afgeleverd door een vrachtwagen bij het Paradijsvogelbosje in Oosterwold. Je kunt het plantgoed ophalen met een personenauto of aanhangwagen, afhankelijk van de hoeveelheid uiteraard. 

Bovenal is de uitleverdag ook altijd heel gezellig. We zoeken ook weer vrijwilligers die willen helpen met het uitladen, sorteren op soort en op bestelling. Wil je meehelpen, stuur dan een berichtje.

Zorg dat je het plantgoed op dezelfde dag, dus 24 november al kunt inkuilen in je tuin. Maak bijvoorbeeld van tevoren een plantgeul, en regel wat losse grond en/of zand om de wortels af te dekken. Het betreft grotendeels bloot wortelgoed, dat bij blootstellen aan zon en wind snel verdroogt, waardoor de wortels beschadigen, en het plantgoed minder goed zal aanslaan.

Je hebt dan tot maart de tijd om het plantgoed op z’n definitieve plek te planten.

Informatieavond 6 oktober

Voor belangstellenden houden we op vrijdag 6 oktober een informatieavond, waarbij we ingaan op de keuze van het plantgoed en de manier van bestellen. Als je hiervan gebruik wilt maken, stuur ons dan een email bericht. De avond gaat alleen door bij meer dan 8 aanmeldingen. Je krijgt daarvan bericht als je aanmeldt. De avond is in de Tuinkamer van het Paradijsvogelbosje, Frederik van Eedenweg 12, aanvang 20:00 uur.

Wil je meer lezen over de Boomplantactie Oosterwold, lees dan deze pagina

We zijn benieuwd naar je bestellingen. Let op de deadline: 14 oktober en bij het overschrijden van 25.000 stuks stopt de inschrijving.

Paradijsvogelpodium16september2023kZaterdag 16 september houden we weer een open podium onder de naam: Paradijsvogelpodium. Dat proberen we ieder kwartaal te doen, maar rond midzomernacht kwam het niet goed uit. Nu hebben we een mooi programma met zang, gedichten en instrumentale muziek. Wij vinden het heel leuk en positief dat er meer aanmeldingen komen van groepen die ook zonder onze inbreng een presentatie verzorgen. Dat is deze keer een saxofoonkwartet Quatuor Antran en Sangdrangh, de zanggroep die al eerder in 2019 hebben opgetreden in ons Amfitheater, zoals je op de foto hieronder kunt zien.. 

We combineren het programma voor de liefhebbers met een hapje en drankje vooraf en achteraf. Wij zorgen voor soep, broodjes, koffie en thee.

Als je wilt komen luisteren, stuur dan een mailtje naar info (apestaartje) paradijsvogelbosje (punt) nl.

Midzomer 9268 001

Quatuor Antran kAls je een optreden of act of presentatie wilt aanmelden voor de volgende keer, horen we dat uiteraard ook graag. En als je op de verzendlijst voor uitnodigingen wilt staan.

Binnenkort maken we de nieuwe data bekend. Dat wordt waarschijnlijk een datum in eind november. 

Hopelijk tot gauw op 16 september of een volgende keer.

 (foto Quator Antran: Miriam van der Pol)

 

 

 

OpstellingOp vrijdagavond 16 juni hebben we drie ecologen uitgenodigd om op het terrein van het Paradijsvogelbosje nachtvlinders te tellen. Dat is niet de eerste keer. In 2018 hebben Ton, Victor en André, die zich het 'Biotrio Almere' noemen, ook nachtvlinders geteld. Een mooie gelegenheid dus om te bekijken of er verschillen zijn. In het landschap zijn de verschillen we enorm. Zaten we in 2018 nog op een open vlakte, nu zitten we in een een ruige bosschage die de term Voedselbos begint waar te maken. 

Nachtvlinders 6699In het Amfitheater heeft Victor een nachtvlinderval neergezet. Dat is een Kist met een sterke lamp erin, en twee doorzichtige plastic platen, die ervoor zorgen dat de vlinders die op het licht afkomen in de kist vallen en er niet uitvliegen. 

Nachtvlinders 6700Op twee plaatsen op het terrein hebben we een wit laken opgehangen, met Nachtvlinders 6683een sterke lamp erop. Het licht trekt vlinders aan, en vele gaan na enige tijd op het laken stil zitten. Dan zijn ze goed te observeren. Dat gaat tegenwoordig relatief makkelijk door met een telefoon een ingezoomde foto te maken, waarna een identificatie-app de soort met grote betrouwbaarheid identificeert. Het BioTrio zet deze waarnemingen vervolgens op het internet op waarnemingen.nl. 

Er komen niet alleen nachtvlinders af op het licht. Ook ontelbaar veel muggen, torretjes, wantsen, sprinkhanen, sluipwespen, bootsmannetjes, langpootmuggen, een paar Sint-Jansvlinders (wat dag-actieve nachtvlinders zijn). Op de foto hiernaast kan je mooi zien hoe vol het laken zit.

Nachtvlinders 6675Het was die vrijdag heel mooi weer. De ecologen hadden speciaal een nacht uitgekozen zonder maanlicht, want dan kunnen de vlinders veel beter gelokt worden met het licht. Naast het observeren is er ook voldoende tijd en gelegenheid om te kletsen met een glaasje van 't een of ander erbij. En tegelijkertijd verwonderd te zijn over zoveel nachtelijk leven.

PijlstaartenSpectaculair waren vooral twee soorten Pijlstaarten: de Populierenpijlstaart en Ligusterpijlstaart. Hele grote beesten, die na verloop van tijd stil gaan zitten op het laken, of zelfs op je vinger. Maar de ecologen zijn minstens even gebiologeerd door hele kleine motjes; want de sport is vooral om zeldzame soortjes te spotten, ook als dat een normale sterveling ontgaat, omdat alle motjes op elkaar lijken. Als je overigens de gelegenheid krijgt om deze kleine beestjes uitvergroot te bekijken dan wordt de verwondering alleen maar groter over zoveel schoonheid. En dat voor insekten die vooral 's nachts leven!

Ton heeft zelf een bijdrage geschreven voor deze blog, die we graag hieronder weergeven: 

69353114 Koperuil

In de nacht van 16 op 17 juni 2023 heeft het Biotrio Almere voor de tweede keer een nachtvlindersessie gehouden in het Paradijsvogelbosje. Het Biotrio (bestaande uit André van de Berg, Victor Eggenhuizen en Ton Eggenhuizen) hebben zich een aantal jaren geleden ten doel gesteld om de biodiversiteit van Almere in kaart te brengen. Dat het Paradijsvogelbosje een prima plek is om die biodiversiteit te onderzoeken, blijkt wel uit het feit dat het Biotrio voor de tweede keer te gast was. De eerste keer was op 23 juni – 24 juni 2018. De nagenoeg gelijke datum in het jaar maken een vergelijking bovendien goed mogelijk.

In 2018 werden 53 verschillende nachtvlindersoorten geregistreerd, vijf jaar later maar liefst 83 soorten. Toch zijn er niet alleen maar 30 soorten nieuw bijgekomen, want slechts 19 soorten zijn in beide jaren gezien. Dat maakt dat nu in totaal 117 nachtvlindersoorten in het Paradijsvogelbosje zijn genoteerd.

Er waren deze keer ook bijzondere waarnemingen: De Gegolfde Lichtmot en de Grote Spikkelspanner zijn pas een keer eerder waargenomen in Almere

In Nederland komen ongeveer 2400 verschillende soorten nachtvlinders voor, dus die 117 soorten lijkt maar betrekkelijk weinig. Toch is dit aantal voor twee vangsessies heel behoorlijk. De teller van een tuin in Muziekwijk waar al veel langer (en van april tot in oktober) een nachtvlinderonderzoek loopt, staat op 250 soorten en de teller in de Hoekwierde waar ook al veel langer in zelfs drie tuinen wordt gekeken staat op 500 soorten.

69353122GroteSpikkelspannerVeel soorten nachtvlinders vliegen in een beperkte periode van het jaar, iedere soort heeft zijn eigen vliegperiode. Daardoor lijkt een vangsessie vroeger of later in het jaar in het Paradijsvogelbosje zeker kansrijk om de soortenlijst nog verder uit te breiden.69353141 Hopwortelboorder

69353181Oranje Bruinbandspanner bTon, Victor, André, veel dank en uiteraard zijn jullie opnieuw welkom, op andere momenten in het seizoen, en over een paar jaar ook weer, om de groei van biodiversiteit in het Paradijsvogelbosje te monitoren.

De laatste vier foto's zijn van Victor Eggenhuizen, van boven naar beneden: Koperuil, Grote Spikkelspanner, Hopwortelboorder, Oranje Bruinbandspanner.

 

QuirineMelssen6617

De afgelopen jaren hebben we al ervaring opgedaan met het Paradijsvogelpodium, waar vooral Oosterwolders met en voor elkaar muziek maken, gedichten voordragen en samenspelen. Op 12 mei hebben we een nieuwe vorm uitgeprobeerd. Enige tijd geleden zijn we in contact gekomen met Quirine Melssen, die samen met cellist Martin Alvarez Engelstalige Ballads zingt en speelt. Zelf noemt zij haar werk 'Connectie concerten' omdat ze verbinding maakt met het publiek van verschillende komaf, zoals ook voor nieuwkomers. Haar concertprogramma heet 'Reveal' omdat ze zichzelf voor het publiek wil openstellen.

QuirineMelssen6615QuirineMelssen6619Ze was geïnteresseerd om een concert te geven in de Tuinkamer van het Paradijsvogelbosje. Nieuw voor ons is dat Quirine en Martin als professionele musici een toegangsprijs vragen. Terecht natuurlijk, maar dat zijn wij niet gewend, en ook het Oosterwoldse publiek niet. Toch goed om hier ervaring mee op te doen, en te beginnen, al is het klein. We hebben samen met Quirine een poster gemaakt en een evenement aangemaakt op Oosterwold.info en op onze website en marktplaats Oosterwold. Een dag van tevoren hebben we nog afgestemd: wat gaan we doen? Is vijf verkochte kaarten genoeg? Afzeggen is ook jammer. Uiteindelijk heeft Quirine besloten het concert toch door te laten gaan.

QuirineMelssen6631

QuirineMelssen6639's middags voor het concert hebben we de Tuinkamer leeggeveegd, tafels eruit en een opstelling gemaakt met een kleine kring rondom de piano. Quirine en Martin repeteren van tevoren in de namiddag zon. Het is meteen te horen dat de Tuinkamer zich akoestisch heel goed leent voor een dergelijke uitvoering.

Als voor het concert het publiek binnenkomt, serveren wij koffie en thee, en prepareren Quirine en Martin zich voor de opkomst. Quirine heeft een metamorfose QuirineMelssen6637doorgemaakt in een lange knal-rode jurk. Ze praat het concert van engelse ballads aan elkaar met persoonlijke toelichtingen. Martin ondersteunt de ballads met zingende QuirineMelssen6640tegenmelodielijnen. Je kunt horen dat ze zeer goed op elkaar zijn ingespeeld.

Centraal in de ruimte zijn drie groene, donzige herten opgesteld, die een rol krijgen in het concert, omdat Quirine op die dieren haar emoties en gedachten projecteert.

Het kleine publiek was enthousiast en de kleine setting

QuirineMelssen6645

biedt ook de gelegeneheid om na afloop samen na te praten. Dat is zeker de charme van zo'n presentatie met de sfeer van een huisconcert.

Quirine en Martin, heel veel dank, en wellicht een volgende keer met meer publiek. We hebben een start gemaakt van wat hopelijk een terugkerende concertreeks kan worden, met kunstenaars en musici van zeer verschillende pluimage.

 

We discussiëren wat af in Oosterwold, en er komen ook steeds meer theatrale of muzikale evenementen. Maar open gesprekken zoals we dat kennen van bijvoorbeeld Pakhuis de Zwijger kennen we nauwelijks. Misschien kunnen we daarin verandering brengen.

Thrivability550x825Dave Pendle en Michelle Holliday willen daarvoor een eerste aanzet geven in een presentatie en dialoog over Thrivability? ThrivaWat? Thrivability is een nieuw woord dat Michelle Holliday heeft samengesteld uit de engels woorden to Thrive: na te streven of te floreren en Ability: vermogen. Dus het vermogen om te floreren. Dat zijn ingewikkelde woorden voor iets wat wellicht toch heel basaal is: hoe mooi zou het zijn als we niet alleen goed zouden zorgen voor elkaar en voor de natuur, ecosystemen, leefomgevingen, en bij al dat zorgen ook zelf nog zouden opbloeien, tot bloei komen?

Michelle HollidayMichelle heeft hierover een boek geschreven: The Age of Thrivability. Dat is de aanleiding voor een presentatie die inleidend zal zijn op een aantal vragen waarmee de deelnemers aan de slag zullen gaan. Als er genoeg deelnemers komen, kunnen we uiteen gaan in verschillende groepjes, en daarna plenair uitwisselen.

De voertaal tijdens de presentatie is Engels. In de discussiegroepjes, kan waarschijnlijk ook voor Nederlands gekozen worden.

Dave heeft een evenement aangemaakt op www.Oosterwold.info. Je kunt daar ook een kaartje regelen via Event-Brite. We gaan er vanuit dat het niet uitverkocht zal zijn, dus kan je je ook melden aan de zaal. Er wordt een vrijwillige bijdrage of donatie gevraagd voor de gastspreker en een beetje voor de organisatoren en een kopje koffie.

Voor meer informatie lees de beschrijving op Oosterwold.info

Locatie: De Tuinkamer van Paradijsvogelbosje

Aanvang 19:30 uur. Inloop vanaf 19:15 uur. Inclusief koffie of thee. Vrijwillige bijdrage.

 

M4157923 1Het was weer zover! Ik werd weer een jaartje ouder. En.... we hielden weer een Paradijsvogelpodium. en rijkelijk (misschien iets te rijkelijk) gevulde avond, met muziek en vermaak van alle soort. Om te beginnen is het zingen van LANG ZAL ZE LEVEN door 30 behoorlijk geoefende stemmen een feest om te horen! Vrienden en familie van dichtbij en verderaf kwamen langs! En heel langzaam pakte ik mijn podiumcadeau uit. Gabrielle die Schubert speelde, Bart die springmuis vertelde (of was ;-) ). 

M4157929 1

M4157934 1

 Hendrik-Jan kwam met een feestboekje vol toepasselijke haiku's, ik mocht zelf zingen en met Marien en Irene vulden we een blokje net Nocturne, En prière en Ave Verum van Fauré. 

M4157940 1Spannend en heel leuk om samen met je dochter te zingen!

M4157950 1Na de pauze is John aan de beurt met Fauré en Hándel. 

 

 

 

M4157956 1M4157975 1En dan is Jos Bregman aan de beurt. Die een dag vol optredens heeft, omdat ie eerder op de dag ook al een kunstwerk bij de Prieelvogelweg heeft onthuld. Hij laat processen in de iepen langs de Goudplevierweg en Paradijsvogelweg zien. 

Na een Weesgegroet Maria (Ave maria van Verdi) mijnerzijds, zingt Irene met Ronald op de piano J'attendrai. Fijn dat Ronald als pianist instapte, en leuk dat ze bij het volgende concert een project van Ronald gaan doen. M4157995 1

En dan is het tijd voor de diva van de avond, "Caroline: ik moet met microfoon zingen van Marien"

Nou dat zeg ie terecht, want het klonk heerlijk!

M4158007 1

M4158008 1

 

En dan is het uitpakken afgelopen! We drinken er met elkaar nog een borrel op en hebben het gezellig!

Het volgende podium is waarschijnlijk in het amfi theater op 24 juni 2023. 

Vind je het leuk om op te treden op dit laagdrempelige podium, of vind je het leuk om een keer te komen kijken en luisteren en wil je daarvoor op de maillijst stuur dan een mailtje naar INFO     (AT)    PARADIJSVOGELBOSJE.NL, dan zetten we je op de mailinglijst!

We zien u graag!

 

Foto's: Martin Schepers

ZadenBeurs 9606Komende maandag, tweede Paasdag organiseren de Kruiderij en het Paradijsvogelbosje gezamenlijk een zadenmarkt. Neem zelf zaden mee als je die hebt. En je kunt ook zaden ruilen of kopen voor een bescheiden bedrag of vrijwillige donatie.

De locatie is dit jaar bij de Kruiderij Hof van Eeden, Frederik van Eedenweg 40, Almere Oosterwold

Aanvang: 10.00 uur met koffie en thee. Eindtijd: 13:00 uur

Ook jonge plantjes kunnen natuurlijk gebracht, geruild en gegeven of gekocht worden.

We hebben de voorgaande jaren vaker een zadenmarkt gehouden, en dat is iedere keer weer een feestje.

Laten we er deze keer weer een feestje van maken.

Aanmelden hoeft niet. Mag wel.

DSC 2252Zet het in je agenda! Laat die meubelboulevard dit jaar links liggen, kom naar de Zadenmarkt.

De foto's zijn van de vorige lichting

ZadenBeurs 9599

Op 12 mei komt Quirine Melssen een Connectieconcert geven in de Tuinkamer van het Paradijsvogelbosje.

 QuirineMelssenFlyer12mei2023

Ze zingt engelstalige ballads uit haar programma REVEAL, waarbij ze zichzelf begeleid op piano, met begeleiding van Martin Alvarez op cello.

Bij REVEAL komen twee verschillende werelden bij elkaar; de klassieke en de lichte muziek. Dat is een muzikale metafoor voor connectie.

We stellen graag ons Paradijsvogelpodium ter beschikking van kunstenaars die hun eigen programma willen brengen. Daarvan is dit een eerste initiatief.

Voor bestellen van kaarten, zie onderaan deze pagina

Uit de website www.quirinemelssen.nl: 

 “Muziek is zo krachtig en helend. Die kracht wil ik inzetten om zachtheid teweeg te brengen”

Bij de connectie-concerten creëer ik een gevoel van thuis en verbondenheid door een concert waarbij ik mijn persoonlijke gevoelens en ideeën deel. Daardoor ontstaat er een band tussen mij en het publiek maar eventueel ook tussen het publiek onderling. REVEAL bestaat uit Engelstalige ballads waarbij persoonlijke en uiteenlopende thema’s aan bod komen.

Quirine Melssen4WAAROM IS DIT OPTREDEN ANDERS DAN ANDERE CONCERTEN?

Bij het Connectie Concert stel ik mezelf open en kwetsbaar op en ga hiermee een gelijkwaardige band aan met de toeschouwer.

WAAROM CONNECTIE CONCERTEN?

Bij mijn vorige voorstelling “Vannacht naar Dag” ontdekte ik de waarde van het delen van een persoonlijk verhaal. Met name het helende effect en de verbindende werking. Tenslotte zijn we allemaal mens en zijn gevoelens universeel.

Ik mis vaak in de omgang tussen verschillende mensen/groepen het daadwerkelijk openstaan voor de ander. Dat is niet altijd een kwestie van niet willen. Je moet daarvoor ook een situatie hebben waarbij je de ruimte voelt om je open te stellen.

HOE ZIJN DE LIEDEREN VAN HET ALBUM REVEAL ONTSTAAN?

De liederen die ik gecomponeerd heb zijn het resultaat van momenten uit mijn leven waar ik in de knoop zat met iets of nadacht over een thema dat me bezighield. De liederen zijn een antwoord daarop en hebben bijgedragen aan een oplossing. Ze zijn een ideaal uitgangspunt om verder over door te praten en elkaar beter te leren kennen. Ik hoop met de muziek in het hart te raken en tot troost te zijn maar ook te in inspireren en wellicht anderen op nieuwe gedachten te brengen.

Kaarten bestellen:

QuirineMelssenKarawaneGraag van tevoren de kaarten bestellen door het gewenste aantal x 15 euro over te maken naar IBAN: NL10 RABO 0192 3749 31  t.a.v. Stichting Paradijsvogelbosje o.v.v. Quirine Melssen 12 mei. BetaalverzoekQuirineMelssen

U kunt ook klikken op deze link met betaalverzoek of de QR code hiernaast scannen

NB: U kunt aan de zaal wel contant betalen maar en met een betaalverzoek of QR code op uw betaalapp, maar niet met PIN.

Wilt u meer weten? 

Er is meer te lezen op de website van Quirine Melssen, en er staan ook een paar video's en een speellijst op Spotify.

DSC 3189 1 3

Vandaag kwam het bericht dat Adri Duivesteijn is overleden. Ik ga niet een necrologie schrijven. Dat is aan anderen. Toch wil ik bij zijn overlijden stilstaan. 

DSC 3198 1 2

Met Adri heb ik gewerkt aan de groei van de stad Almere. Hij was een founding father van het beeld van de stad dat een volgende groeispurt gaan maken. Vanmorgen dacht ik aan het overleg dat we 10 jaar geleden samen met (toen) minister Plasterk hadden. We maakten Lelystad mooie financiele afspraken maakten waar de stad nog lang plezier van heeft.Toen was al bekend dat ie een paar weken later in Almere zou stoppen. Daar speelde zijn gezondheid een belangrijke rol in.

Maar wij kennen 'm ook in de rol van de zorgzame ouder over een goed plan: Oosterwold. Als geen ander geloofde hij in de kracht van mensen die hun eigen ideeën ontwikkelen, hun eigen omgeving scheppen. Hij wist ook dat dit tot heel nieuwe vormen en ideeën kan leiden. Visionair, maar ook zorgzaam. Want van hem kwam ook altijd de vraag: Lukt het? Het was lastig hë? Maar ook: je kunt het! 

Dankbaar voor alles wat je voor de stad hebt betekent! En voor hoe persoonlijk je daarin kon zijn. 

We wensen Liesbeth en de kinderen alle kracht om je te blijven herinneren. 

Wij herinneren je met de foto's van je bezoeken met PvdA vrienden Rick van der Ploeg en Felix Rottenberg. Met alle founding fathers en mothers van Oosterwold en met founding fathers van Almere. En van al die keren dat je even je hoofd met om het even wie je hoofd achter de deur liet zien! Dank originele denker, die door ruiten en riemen ging om voor hele gewone mensen hun woonwensen uit te laten komen. Dank!

20170330 marienenadri

20170330 mjenadri

 

 

foundingfathersandmothers 0321foundingfathersandmothers 0312DSC 3201 1 4

VAARWEL ADRI!

 

 

MJRozenWe hebben in 2016, toen we begonnen met ons avontuur in Oosterwold botanische rozen geplant, Dat wil zeggen, vooral Hondsroos en Egelantier, maar ook Heggenroos en Bosroos. Dat waren kleine struikjes, die het eerste jaar zelfs nauwelijks blaadjes maken. De opvolgende jaren zijn ze flink gaan groeien. Flink? Enorm. Het vraagt moeite om die rozen te snoeien.

MarienRozenVeel rozen die we tot haag kunnen snoeien, zagen of knippen we af, en in ieder geval de grote takken die meer dan drie meter omhoog schieten.

In ons optimisme hebben we een aantal rozen dicht bij onze voortuin geplant. Dat zijn ondertussen Rozen 142841halve bomen geworden. En stekelige wel te verstaan. Het vraagt moed en beleid om hier mee om te gaan. Dikke leren handschoenen. Maar voor deze was snoeien geen optie. MarienRozen3Daarom hebben we ze bij de grond afgezaagd met een Reciprookzaag. De rozen haken in elkaar alsof het een haag uit het sprookje van Doornroosje was. Ik moet alle kracht zetten om de afgezaagde stronken met een lengte tot vier meter uit de omgeving weg te trekken.

De onderkant van de Rozen is dik en houtig alsof het een boom is. Aan de voet groeien de takken ook nog eens samen tot een soort knolvoet.

We hebben achter het huis een plek gemaakt waar we alle rozen en bramen met stekels stapelen. Daar krijgen ze jaren de tijd om te verteren, zonder dat we die per ongeluk tegenkomen en onszelf open halen aan de doorns die nog jaren kunnen blijven haken.MarienRozen2

 Nu maar afwachten hoe of ze terug groeien.

20230122 161531

En vermoedelijk kunnen we niet alle rozen laten staan. Een Doornroosje haag voor je deur is niet voor iedere prins of prinses een goed idee.

 

 

HoogWater 153324

Wat heeft het veel geregend de afgelopen tijd! En het is nog niet voorbij. Maar in onze vijver is de hoogste stand vandaag voorbij. Dat kan ik vrij nauwkeurig bekijken, omdat bij hoog water de onderkant van de steiger onder water komt. Maar heel zelden, komt de bovenkant van de steiger ook onder water te staan. En dat was deze week ook het geval.

HoogWater 153340Als het achter elkaar dagenlang grauw is, dan ervaar ik wel een gebrek aan licht, dus ik was blij met een paar momenten waarop de winterzon scheen. De lage zon gaf mooie reflecties in de vijver, zeker in combinatie met de dreigende wolken. Op onze kavel, met volwassen uitgegroeide tuin hebben we feitelijk helemaal geen last van hoog water. Het past voor ons bij het seizoen, en de meeste planten profiteren ervan. Zeker de wilgen langs het water, die goed gedijen, ook als ze een poosje met natte voeten staan. Ik maak me veel meer zorgen om de droogte in de zomer, dus wat dat betreft, mag het nog wel even nat blijven.

HoogWater 153437HoogWater 160231Zon en water en een rietkraag, mooi genoeg voor een paar sfeervolle plaatjes. Pas bij het bewerken van de foto's zag ik, dat de foto van mijn voeten op de steiger ook een zelfportet is, omdat de reflectie van mijn hoofd bedekt met mijn telefoon in het water weerschijnt.

Panorama 2

Nu het nieNieuwjaarsgroet Marien en Marie jose4uwe jaar bijna aanbreekt, past natuurlijk een groet aan jullie allemaal!

Laten we er weer een memorabel jaar van maken, met grote en kleine, en genoeg lieve en leuke herinneringen. 

Voorzichtig met de jaarwisseling en tot in het volgende jaar!

 

Marien en Marie-José

20221223 080023 AnibAfgelopen vrijdag hebben we de tweede sessie van de Boomplantactie, lichting 2022-23 georganiseerd, uiteraard weer samen met de Stichting Heg en Landschap. Het was eigenlijk een week eerder gepland, maar toen vroor het zodanig, dat het plantgoed niet uit, en niet in de grond kon. Nu was het een stuk zachter. En zeker de ochtend prima weer; toen nog droog en best warm. Zo stonden we weer om half acht de vrachtwagen op te wachten in het donker, hoofdlamp op, nadat we voor zeven uur de bouwlamp op de parkeerplaats hadden geïnstalleerd. Het plantgoed werd gebracht op Ferro's en houten pallets. Helaas was één pallet krakkemikkig, zodat de chauffeur met z'n kooiaap mopperend trucs moest uithalen om de pallet met plantgoed op z'n plek te krijgen. Uiteindelijk stond alles weer opgesteld en konden we gaan beginnen met sorteren. Het duurde even voordat we overzicht hadden, omdat een bestelbon van één van de kwekers verstopt zat in een pallet met plantgoed. Maar uiteindelijk was de bestelling wonderwel compleet, inclusief het plantgoed dat twee weken geleden ontbrak. Daarmee hebben we veel klanten extra blij kunnen maken.

Boomplantactie 6370 AniCHet was ook even spannend of we voldoende vrijwilligers konden vinden, want die hadden ook op een week eerder gerekend. Ronald en Wilma waren er al vroeg bij, en zo konden we gaan sorteren. Dan leggen we al het plantgoed per soort bij elkaar, en tellen we of de aantallen kloppen. Dat is best een klus want van iedere soort is er maar één bos met een label, en de rest moet je dus zorgvuldig op de stapel leggen. Als alles door elkaar raakt, kan je de soorten vrijwel niet uit elkaar halen. Gelukkig hebben we langzamerhand wel routine opgebouwd. Een slimmigheidje, is dat we de soorten die je snel door elkaar haalt op de twee verschillende dagen hebben laten komen. Dus de eenstijlige meidoorn twee weken geleden, en vrijdag de tweestijlige. En de hondsroos eerst, en vrijdag de Egelantier.

Boomplantactie 6373

 

 

 

Wel lastig is dat sommige bossen uit 25 stuks bestaan en anderen uit 10. Dat is oppassen met sorteren en met verzamelen van de bestellingen.

Boomplantactie 6381Boomplantactie 6382We wisten dat de kans groot was dat het 's middags zou gaan regenen, dus we hadden in de reminder mail aangegeven dat mensen liever eerder dan later moesten komen. Daarbij hebben we er niet op gerekend dat sommigen al om negen uur aan kwamen lopen, toen we nog aan het sorteren waren. Maar iedereen was bereid mee te helpen, of zelf zijn/haar eigen bestelling bij elkaar te rapen.

Boomplantactie 6388 2Het is ieder jaar weer fantastisch om dit plachtige plantmateriaal te zien van inheemse bomen en struiken. Er zijn ook flink uitgegroeide exemplaren bij: populieren en katwilgen meer dan manshoog. wilde appel, zwarte bes ook fors uitgegroeid. In overleg met Heg en Landschap heb ik gevraagd of we wat extra soorten konden toevoegen aan de bestellijst, zoals bosrank, klimmende kamperfoelie, walnoot, lariks en paardenkastanje. Vooral de Walnoot is ook een aanwinst voor stadslandbouw. Veel klanten hebben dat ook besteld en het is dankbaar om dit assortiment te benutten.

Boomplantactie 6393 anib

Dit jaar hebben we iedereen met kleine bestellingen zelf laten rapen. Dat scheelt veel werk, en met meer dan 140 bestellingen is dat noodzakelijk om binnen een dag iedereen te bedienen. De grotere bestellingen zijn door de vrijwilligers en door ons geraapt.

Na een mooie droge start begon het rond een uur 's middags te regenen, en dat hield niet meer op. Gelukkig waren we er enigszins op gekleed, en vrijwilligers kwamen met regencapes en en regenbroeken. Maie-José vroeg om een regenfoto te maken. Je ziet de druppels op de lens.

Boomplant 182301Boomplant 184745Vooral onhandig was dat alle bestellijsten ook in de plastic hoesjes nat en modderig werden, en dat een bril niet helpt als het regent, omdat je zicht dan tamelijk blurry wordt. Dus heeft Marien als een kippige rondgelopen om zonder bril de bestellijsten te ontcijferen bij de controles. Er is heel veel heel goed gegaan. We hadden één bestelling dubbel geraapt, waardoor we eerst wat mensen moesten teleurstellen, en vervolgens aan het einde van de dag konden vertellen, dat er toch nog een paar bossen waren.

BoomplantPanorama3k

Van twee weken geleden was er nog wat over, wat we hadden ingekuild. En het restant van vrijdag hebben we zaterdagochtend via Marktplaats verkocht. We konden één klant helpen, die zijn bestelling naar een verkeerd emailadres had gestuurd, en nu toch nog een start kon maken met een aardige verzameling.

BoomplantPanorama1k

Aan het einde na de boomplantdag volgt dan alijd nog de administratie, waarbij we een aantal mensen terugbetalen, omdat ze boswilg of amandelwilg minder hadden gekregen. Dat ziet er dan wel meteen chaotisch uit. Een paar honderd hoesjes en afgevinkte natte bestellijsten op de grond. Dan maken we de totaalrekening en maken we het geld over naar Stichting Heg en Landschap.

We maken Oosterwold dit jaar weer groener met 35.000 boompjes. Met de voorgaande zeven edities hebben we al 185.000 boompjes over Oostewold verspreid! Dat is toch naar alle maatstaven indrukwekkend! Dank aan alle vrijwilligers, die volhardend in de regen bezig bleven om bestellingen te verzamelen.Hulde aan Ronald, Wilma, Richard, Lynda, Leah, Vincent, José, Eva en iedereen die spontaan is aangehaakt om te helpen. En iedereen succes met planten.

BoomplantPanorama2

 

 

 

Podium 6297 ANIMATIONGisteren hebben we weer een Paradijsvogelpodium gehouden. Dat leverde deze lichting een zeer gevarieerd programma op. Dat is zeker iets waarnaar we streven, maar je weet dat nooit van tevoren. De week van tevoren waren we al druk met repetities. En de hele zaterdag werd gevuld met voorbereidingen, zowel van repetities als het eten en de opstelling in de Tuinkamer. Gelukkig was Mick, Irene en Jasper al eerder aanwezig.

Geweldig ook dat veel spelers en gasten ook eten en drinken meenemen, inclusief fantastische zelfgebakken taarten. Wij hebben ons toegelegd op soep, broodjes, salade en krentebrood. Met verschillende taarten, hartig, zoet, wraps met zalm en een uitgebreide kaastafel toch zowaar een vorstelijke tafel.

Podium 6305De avond begon daarom rond half zeven met eten, en dan maken veel deelnemers al informeel met elkaar kennis. We zijn zelf dan nog aan het redderen, dus het is ook een soort opluchting als we beginnen met de presentaties iets na acht uur.

Omdat we het leuk vinden om in de kerstsfeer te komen hebben we een gelegenheidskwartet samengebracht bestaande uit buurman Jan, dochter Irene, en Marie-José en Marien. Waarbij ik buiten mijn confortzone moet, om als bariton de tenorpartij te zingen en Marie-José zich als sopraan stort op de altpartij. Zo hebben we 's middags een vijftal bekende kerstcarols ingestudeerd. Dat is best hard werken, en ook nog aan elkaar wennen.

Podium 6350Voor de afwisseling hebben we de bijdrage van verschillende deelnemers opgeknipt. Zo begint het gelegenheidskwartet, dat we de Paradijsvogeltjes hebben genoemd met drie Carols.

Daarna draagt Hendrik-Jan de Wit een aantal gedichten en een zeer-kort-verhaal (ZKV) voor. Hij heeft ook speciaal een paar Haiku's geschreven voor deze gelegenheid, die wij u uiteraard niet willen onthouden:

                achter de bomen / ligt een voedselbos verstopt / paradijs aan huis

En een andere Haiku beschrijft Oosterwold als geen ander:

                God schiep de wereld / de mens schept in de modder /  Oosterwoldse klei

Podium 6286 ANIMATIONDaarna spelen Mick en Marien een selectie van zeven walsen die Brahms componeerde voor piano quattre-mains. Dus met vier handen op één piano.

Podium 6315

 

 

 

 

Podium 6316Vervolgens zingen Truus en Marie-José twee duetten van Purcell en vervolgt Truus, begeleid door Marien met twee delen uit het Nisi Dominus van Vivaldi, waarbij vooral het Cum Dederit heel spannende dissonanten en een gloedvolle uitvoering kreeg.

Podium 6320Daarna luidt Irene de pauze in met een lied van Stef Bos. Ik mocht begeleiden, en Irene wilde dat ik ook zou meezingen, maar dat was beste veel gevraagd. Ik ben niet veel verder gekomen dan het scanderen van een tweede Podium 6344stem bij het refrein: Papa, ik lijk steeds meer op jou!

Na de pauze spelen Mick en Marien nog een Slavische dan van Dvořak voor quattre-mains, gevolgd door Jos Podium 6341Bregman, die een demonstratie gaf van het klimmen in een boom, in vol ornaat met tuig en touwen, waarbij twee buurvrouwen haast zijn meegesleurd. Zo weet hij zijn beleving van de natuur en bomen in het bijzonder heel goed over te brengen. Dat doet Jos door van bomen en van hout en landschap kunst te maken. Dat licht hij toe aan de hand van een bord, waarop de hele akker van Vliervelden is omgetoverd tot een omlijsting van een kunstwerk: de akker zelf.

Podium 6346 2Marie-José zingt vervolgens een bekende aria uit Purcell's Dido and Aeneas in een hertaling van de dit jaar overleden Jan Rot: Als ik straks dood ben.... Niet zo'n vrolijk lied, maar dat heb je vaker bij opera.

Podium 6355 ANIMATIONDaarna draagt Hendrik-Jan de Wit een tweede serie gedichten voor, waaronder een ode aan de slak, waarbij hij bovendien een klein boekje met 15 Haiku's aanbiedt aan Marien. Wat een heerlijk kado. Dat maakt veel van de slakken goed.......

 

Het gevarieerde progamma wordt voortgezet met een vrije vertolking door Caroline van Angel Eyes van Earl Brent en Matt Dennis. Dit lied is beroemd geworden door de vertolking door Ella Fitzgerald, en Caroline brengt hiermee ook een ode aan Ella. Dit is een vrije jazz-versie, en Marien kan de ingewikkelde akkoordschema's niet lezen. Daarom hebben we van het internet een pianopartij geregeld, die tamelijk virtuoos bleek te zijn. Gecombineerd met de vrije vertolking maakte het tot een spannende sessie. Leuk dat Caroline met microfoon zong, zodat ze ook zacht zingend met het warme geluid in de buurt kwam bij de sfeer van Ella Fitzgerald.

Podium 6360 ANIMATIONBijna aan het einde kwam een bijzondere bijdrage van Sharmili en Noortje, die in een improvisatie twee Bengaalse liederen ten gehore brachten. Sharmili gebruikt een achtergrond akkoord dat zij via de tablet aanroept, en dat je al in Indiase sferen brengt. Noortje volgt de zang en ze reageren op elkaar. Zo horen we voor westerse oren hele ongebruikelijke klanken met veel stembuigingen en verglijdende tonen. Heel bijzonder, en we zijn trots dat we ook aan Sharmili en Noortje een podium kunnen bieden om dit ten gehore te brengen. Sharmili heeft een doel om deze klassieke Bengaalse muziek meer onder de aandacht te brengen. Dat doel krijgt hier een mooie start, en smaakt naar meer.

We beëindigen de avond zoals we hem begonnen met het gelegenheidskwartet de Paradijsvogeltjes. Met twee kerstliederen, waarbij O Holy Night op muziek van Adam even opnieuw moet worden opgestart, omdat het met een uurtje repeteren 's middags toch ambitieus was.

PanoramaPodium1Na de voorstelling is er uiteraard ruimte voor een drankje en hapje en een praatje. Het is heel fijn dat uitvoerenden en publiek met elkaar uitwisselen. Dat levert een heel andere sfeer op dan een officiëel concert. Het is ook heel Oosterwolds. Leuk ook dat er een aantal extra bezoekers uit de wijk gekomen zijn.

We hopen volgend jaar ook weer vier keer zo'n Paradijsvogelpodium te organiseren. De eerste op 15 april, daarna midzomernacht op 24 juni, wellicht buiten in het Amfitheater. Ideeën voor een bijdrage, ook en juist van mensen die nog niet hebben opgetreden zijn meer dan welkom. Ook theater, poezie en verhalen, het past allemaal. En vooral dank aan alle deelnemers voor alle bijdragen.

DSC 6178 1 2Afgelopen vrijdag was het weer zover: De Boomplantactie Oosterwold beleefde de eerste uitleverdag.

Het is de achtste keer dat we samen met Stichting Heg en Landschap een Boomplantactie Oosterwold organiseren. Het begon in 2016 als een uitbreiding van onze eigen bestelling, die op verzoek in Oosterwold werd afgeleverd. Inheemse bomen en struiken vormen een mooie start voor iedere Oosterwoldse kavel. Dat gold zeker in 2016 voor ons voedselbos ontwerp. Sindsdien is voedselbos een vlucht gaan nemen in Oosterwold, naast de vele hagen en boomsingels die sindsdien zijn geplant.

DSC 6179 1Aanvankelijk kregen we van Heg en Landschap in Oosterwold een limiet van 25.000 stuks opgelegd. Maar de bestellingen bleven komen, en Lex Roeleveld van Heg en Landschap heeft toegelaten dat we de bestellingen tot ruim 35.000 stuks konden honoreren. Maar dat past niet in één leverdag. Dus moesten we splitsen. We hebben ervoor gekozen om in de eerste dag alle soorten te leveren waarvan grote aantallen zijn besteld. Dat levert de eerste dag 22.000 stuks op.

DSC 6181 1 2Vandaag dus de eerste dag. De chauffeur van Transporteur De Haan stond keurig om half acht gereed bij onze oprit, Het is helder en het heeft licht gevroren. Het is nog donker dus we zetten een bouwlamp neer en lopen het eerste half uur rond met hoofdlampen. We hebben speciaal gevraagd om een vrachtwagen met kooiaap, want anders krijgen we de enorme stalen pallets (die Ferro's worden genoemd) nooit uit de vrachtwagen. De Chauffeur draagt iedere Ferro eerst uit de vrachtwagen, en daarna snijden we het plastic weg en tilt hij het plantgoed op een pallet uit de Ferro en op z'n plek op onze parkeerplaats. Boomplantdag1Daar kunnen we alle stapels net kwijt. Maar dan begint het pas voor ons. En het begint met sorteren, want alle soorten liggen op elkaar gepakt. En omdat van iedere soort telkens maar één bundel een label heeft, komt het erop aan om alles keurig te scheiden en per soort op stapel te leggen. Dan tellen we ook tegelijkertijd de aantallen, om de bestelling te controleren. Dat vraagt een speciale coördinatie, Marien pakt de bundels, twee anderen leggen die bundels op de stapel, en de vierde telt. De ervaring leert dat je niet kunt sjouwen en tellen tegelijk. Zo ontstaat meteen een efficiënte samenwerking. Helaas zijn er ieder jaar wel afwijkingen in de bestelling, en zo ook dit jaar. Helaas geen Gele Kornoelje, geen wilde Peer en te weinig Hazelaar en Kardinaalsmuts. Dan moeten we meteen gaan schakelen om te bedenken hoe we dit gaan oplossen met de 140 bestellingen.

DSC 6182 1 2Een voordeel is dat er twee dagen zijn, en dat we kunnen proberen de tekorten van de eerste dag na te laten leveren op de tweede dag. Laten we hopen dat dat gaat lukken.

Vanaf acht uur krijgen we al hulp van vrijwilligers. Logan loopt een maatschappelijke stage, en we hebben hem de dag van tevoren al een toelichting gegeven van het werk. Ook andere vrijwilligers zijn vroeg van de partij.

Boomplantdag2Na het sorteren, gaan we de grote bestellingen voorbereiden. Dat wil zeggen de bestellingen met meer dan vier verschillende soorten. Er zijn ook kleinere bestellingen en bestellingen met heel veel van één soort. Dat kunnen de mensen het beste zelf rapen. Maar alle vrijwilligers zijn druk met het voorbereiden van de grotere bestellingen, en na een uur ligt de hele oprit en langs de weg vol met bergjes bestellingen.

DSC 6183 1Marie-José coördineert zoals altijd de bestellingen. We hebben van iedereen de bestellijsten uitgeprint en in plastic mapjes gedaan. Ook hebben we voor alle bestellingen labels voorbereid, zodat iedereen het plantgoed gelabeld mee kan nemen. Vanaf tien uur komen de eerste bestellers al langs om op te halen. Soms zetten we ze aan het werk om zelf te verzamelen. Anderen liggen al klaar.

Boomplantaktie 155517Marien controleert alle bestellingen voordat ze worden meegenomen. We hebben immers precies zoveel plantgoed als besteld is. Als er bij één bestelling iets fout gaat, dan gaat er ook bij andere bestellingen iets fout. Gelukkig is bijna alles correct, en alleen een paar afwijkingen maken dat het controleren niet voor niets is.

DSC 6185 1 2Gelukkig hebben we af en toe ook even tijd om koffie te drinken, met koek, gebak, en om 12 uur met Winterse Soep en broodjes. Als een groep vrijwilligers in de kou druk bezig is, dan hoort daar ook Catering bij. Fijn dat An meehelpt om alle catering te regelen.

DSC 6184 1Het was fijn dat deze keer vrijwel alle bestellers vroeg kwamen, zodat we rond drie uur de meeste bestellingen al kwijt waren. Uiteraard moet iedereen met dit licht vriezende weer zelf het plantgoed nog inkuilen. Maar wij zijn ook blij dat we na een lange dag, rond vier uur de levering kunnen afronden. Een paar overgebleven bundels heb ik nog snel in de moestuin opgekuild.

DSC 6183 uitsnedeAlle bestellers wensen we uiteraard succes met het inkuilen en uitplanten. En we zien iedereen nog de tweede leverdag terug. Even duimen dat het niet te hard gaat vriezen, want dan is er een kans dat de levering wordt uitgesteld....

Het was weer een geslaagde dag. Met veel dank aan alle vrijwilligers: Logan, Laurette, Ronald, Margriet, Danielle, Michelle, José, Lynda, An, Wendy, Sanneke, Vincent, Lea, Richard en Jan. En de buren voor het lenen van de kruiwagens.

 

 

Subcategorieën

primi sui motori con e-max.it