Tuin3060 1We zijn in februari 2016 begonnen met het vormgeven van het Paradijsvogelbosje. Direct in dat eerste voorjaar hebben we 2300 boompjes en struiken geplant, hoofdzakelijk bosplantsoen, dat van een klein sprietje tot heuse boom moet uitgroeien. Daar gaan jaren overheen. Eerst om goed te wortelen, en daarna om in verschillende jaren met groeispurts meters omhoog te groeien. Kampioen in snel groeien zijn de wilgen, die per jaar soms wel twee meter groeien, en die we afgelopen winter al voor de derde keer stevig hebben gesnoeid tot knotwilg. Nu zie je dat ook andere bomen zoals Els, Berk en Robinia beginnen al overtuigend hun rool als boom te spelen. Zelfs een paar lariksen en douglassparren overtuigen. 

Tuin0001 1Tuin0003 1Wij hebben ons bij het ontwerp van de beplanting laten leiden door de principes van Voedselbos. Dus we kijken uiteraard met aandacht naar de soorten die iets te eten opleveren. Daar Tuin0136 1zijn inheemse soorten bij zoals sleedoorn en duindoorn, en wilde mispel en hazelaars. Maar ook veel fruitbomen in alle soorten en notenbomen. Gelukkig groeien een aantal fruitbomen krachtig en dragen ze ook royaal fruit. De notenbomen vormen een laantje langs de bosstrook, en we hopen dat ze dit jaar voor het eerst een beetje oogst opleveren.

We hebben in het ontwerp ook rekening gehouden met snel- en langzaam groeiende soorten. Nu na zo'n vijf jaar merk je dat de bomen zo groot worden dat we een selectie moeten maken, en dat sommige pionierbomen het veld moeten ruimen om ruimte te maken voor meer waardevolle soorten in het Voedselbos. Dat gaat vooral om Wilgen, maar als we vooruit kijken moeten er komende jaren meer keuzes gemaakt worden. Dat was overigens geen fout in het ontwerp. Deze pionier beplanting heeft een belangrijke functie vervuld om beschutting en schaduw te creëren en de distels te bezweren. 

Sneeuw04 1In Voedselbos is belangrijk dat er verschillende lagen in de begroeiing zijn en dat die allemaal op evenwichtige wijze tot ontwikkeling komen. Van wortelgoed en kruipende planten via verschillende hoogte struiken tot kleine bomen en ten slotte de bomen die volledig Tuin0121 1uitgroeien tot de kroon op het Voedselbos. Dat zijn bijvoorbeeld de tamme kastanje en notenbomen. 

Ook essentieel voor Voedselbos en permacultuur is dat er een evenwicht komt in het ecosysteem. Daarvoor is biodiversiteit belangrijk. En biodiversiteit drijft op de variatie van inheemse planten, struiken en bomen die er groeien. Daaraan is geen gebrek in het Paradijsvogelbosje. Alles bij elkaar telden we afgelopen jaren meer dan 350 verschillende soorten planten. Aan dieren ben ik niet begonnen want herkennen van alle soorten (vooral insekten) is niet mijjn sterkste kant. Maar dat het er honderden zijn, vooral de insekten staat buiten kijf.

Belangrijk voor onze keuze van Voedselbos is ook, dat dit ontwerp andere doelen dient en functies vervult dan alleen voedsel produceren. En dat heeft alles te maken met Oosterwold: inrichting publieke ruimte, waterberging, luwte en beschutting, privacy, mooi uitzicht, en fijne plekjes om te lopen of te zijn.Tuin0003 1

Als je de huidige begroeiing vergelijkt met de plaatjes uit het begin (zie de blog vanaf Tuin0079 1het eerste begin) dan is het landschap onvergelijkelijk veranderd. En niet alleen omdat er een hele wijk bij is gekomen met buren. De bomen maken overigens dat die buren er wel zijn, maar toch vrijwel uit zicht zijn, en dat is tot wederzijds groot genoegen. Dat hoort ook bij de successen van Oosterwold: je kunt elkaar opzoeken en vinden, maar zit Tuin0444 1niet op elkaars lip.

Ook is het een genoegen dat steeds meer mensen onze Sneeuw14 1wandelpaden weten te vinden en te waarderen om een ommetje te lopen. Dat laat zien dat er echt landschappelijke kwaliteit ontstaat in Oosterwold. Hoe anders dan de kale akker die het begin 2016 nog was! De  foto's geven een impressie van de onstuimige groei die de tuin afgelopen jaren hebben doorgemaakt.  

Op zaterdag 27 juni geef ik een rondleiding voor belangstellenden. Aanvang precies om 10.30 uur. We doen het Corona-proof op 1,5 meter afstand. Maximaal 15 personen of 10 stellen. Ik zal dan ook een toelichting geven op Voedselbos en ontwerpen voor Oosterwold, en uiteraard een toelichting van biotopen en beplanting. Belangstellenden kunnen zich aanmelden per email naar info (apestaartje) paradijsvogelbosje (punt)nl. Geef dan aan met hoeveel mensen je komt. Wie het eerst komt.... vol is vol. Deelnemen is gratis. De  foto's geven een impressie van de onstuimige groei die de tuin afgelopen jaren hebben doorgemaakt.  

Tuin3403 1

Tuin0492 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuin4436 1

Tuin3415 1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuin4596 1

 

 

 

Tuin5456 1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuin5066 1

 

 

 

Tuin5458 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuin5522 1

 

 

 

Tuin5567 uitsnede

 

 

 

 

 

 

 

 

WilgenKnotten 3972

 

 

 

 

TuinPanorama 3 001

 

 

 

 

 

 

 

 

TuinPanorama 5

Brandmelders5256k

De aanleiding was niet prozaisch. We kregen een OZB belastingaanslag, en daarop was de WOZ waarde sinds vorig jaar opeens zo'n 45% hoger gesteld. Ook ontbrak de bijpassende taxatie, dus ik maar bellen. Een paar dagen later werd ik teruggebeld door de taxateur: Hij stuurt een nieuwe taxatie toe. Ter volledigheid vraag ik hem: is de woning soms gereed gemeld? Het antwoord: Ja per 1 januari 2020. Maar ik heb de woning niet gereedgemeld! En daar hebben we redenen voor: we moeten nog een paar projecten uitvoeren, om de woning conform de vergunning te realiseren. In onze grote woning is het nog vooral het WTW Ventilatiesysteem.

Wie heeft de woning dan gereed gemeld? Daarop blijft het antwoord schuldig. Dus ik een bezwaarschrift opstellen.

Brandmelders0057Weer een paar dagen later worden wij vergast op een bezoek van de bouwinspecteur Dhr. Fijma. Ja, hij kreeg de vraag om te beoordelen of de woning al gereed was. Anders mocht ik er niet wonen. Tsja, volgens mij kunnen we de woning pas gereedmelden als die conform de vergunning is gerealiseerd. Maar we moeten in de tussentijd moeten we ook ergens wonen. Voor ons is er nog een escape: de kleine woning (met afgesplitste logeerkamer) is eerder wel gereedgemeld. Maar toch.

Brandmelders0058Hierop heeft de inspecteur een antwoord: Hij kan de woning gereedmelden voor bewoning. Dan is het nog niet gereedgemeld voor oplevering conform vergunning.

Maar dan moeten er nog wel brandmelders worden opgehangen, midden in de woonkamer op de vluchtroute naar de buitendeur. In de vergunning hadden we voor de grote woning één brandmelder ingetekend, in de Tuinkamer. En niet in het Kleine Huisje. Maar volgens de inspecteur moeten die brandmelders er toch komen, en wel conform de bouwvoorschriften, dus met een netstroom aansluiting. Dat is niet altijd triviaal, omdat je niet in iedere woning overal netstroom kunt trekken, als dat er niet in het ontwerp is ingetekend.

Brandmelders0059Ik was geïrriteerd, omdat je meningsverschil krijgt omdat het niet goed is geregeld in de vergunning. Maar ja, eigenlijk heeft Dhr. Fijma wel een punt. Een woning moet veilig zijn, en daar horen nu eenmaal brandmelders bij. Het is een beetje paternalistisch als de overheid eist dat dit een brandmelder met netstroom moet zijn, want een versie met batterij werkt ook goed. (De redenatie is, dat bewoners dan de batterij eruit halen, wat zo iets is als zeggen dat je dom bent en dat je tegen jezelf beschermd moet worden.)

Brandmelders0060kEn de enige brandmelder die ik had, die was volgens de inspecteur niet goed omdat die niet horizontaal hing. Daarover heb ik veel gezocht op het internet, maar er komt geen duidelijkheid. Een probleem is ook dat de NEN norm 2555:2008 niet publiek beschikbaar is: die moet je kopen voor 80 euro. Dat doe je dus niet als particulier. Een puntje voor de toekomstige participatiesamenleving....

Brandmelders0096Maar genoeg gezeurd, dan maar een paar extra brandmelders bestellen, en drie wigjes knutselen. In de grote woning voor zo'n 14 graden en in de kleine woning 35 graden. Je kunt alles berekenen, maar soms kan je het maar beter uitproberen en een beetje bijstellen. Omdat het plafond in de grote woning van staalplaten is gemaakt, willen we daar geen Brandmelders0097gaten in boren. Daarom bevestigen we alle voorwerpen met krachtige magneten aan het plafond. Met wat improvisatie heb ik netstroom naar het plafond gebracht, en met een kabelgootje afgedekt. Ik bleek nog een spuitbus met zilververf te hebben. Mooi om het kabelgootje in kleur te spuiten. Zoals je ziet moet de balk nu nog opnieuw worden bijgewerkt met Hamerslagverf, maar dat komt later wel weer.

Brandmelders0099Ik zal de inspecteur Fijma berichten dat hij gerust kan zijn over de brandmelders. Maar hoe zit het nu met de gereedmelding. Hij meldt de woning nu gereed voor bewoning. Maar wanneer is een woning voldoende Brandmelders0153gereed, om ook volgens de taxatie als gereed te worden aangemerkt? Als we Brandmelders0112aannemen dat de WOZ waarde bepaald wordt op basis van een taxatie van een fictieve marktwaarde, dan moet je meewegen, dat een huis dat nog niet afgebouwd is volgens de vergunningscriteria, in de markt ook minder waard is. Daarom wordt volgens de wettelijke regels tot het moment van gereedmelding 40% van de getaxeerde waarde bij gereedheid afgetrokken. Maar de taxateur van Almere heeft er dus blijkbaar geen zin in om deze regel te blijven toepassen.Brandmelders5385k

Kan je het gereedmelden dan eindeloos rekken? Los van of je dat wilt? Ik denk dat dit toch specifiek hoort bij Oosterwold, tenminste bij zelfbouwers en zelf-afbouwers. Dat doen initiatiefnemers vaak naast een baan en een hele opgave voor stadslandbouw en inrichten van Kavelwegen, Verenigingen enzovoort. Dus het mag niet verwonderen dat het jaren duurt om een huis geheel af te bouwen. Dat brengt ook risico's met zich mee. Bijvoorbeeld dat mensen tijdens de bouw nog in de problemen komen, of hun project niet kunnen voltooien. Brandmelders5387Dat risico nemen vele Oosterwolders bewust. Maar is het dan niet wenselijk, dat ook de taxateurs hiermee rekening houden, in plaats van de WOZ waarde zo hoog mogelijk op te plussen, om de belastinginkomsten van de gemeente te maximaliseren?

Misschien hebben wij onze woning en onze kavel wel niet ontwikkeld om de geldelijke waarde te maximaliseren. Wie wil er een Tuinkamer in een scheef huis en een grotendeels publiek toegankelijke kavel? Wij wel, maar dat vertaalt zich niet direct naar een marktwaarde. Daaraan moet Almere nog wennen.

bomenenstruikendag3dVanaf het begin dat wij op de kale akker in Oosterwold zaten heeft er een bord bij onze kavel gestaan met ons logo en dat ons project Paradijsvogelbosje heet. Handig want heeft jaren geduurd voor we in google maps te vinden waren. Een paar maanden later hebben we er nog een "welkom" bord boven geschroefd. Rechts op de foto kan je m begin 2017 zien bij een van de bomen en struiken acties voor Oosterwold. 

Een paar weken geleden was het bord van de paal gevallen. Tsja, wat nu. Eerst begon ik het bord op te knappen, maar al snel vroeg ik Marien, of ie niet nog een goed stuk multiplex had staan. Het vorige bord was gemaakt van chipwood, watervast, maar een beetje in vliegende vaart geproduceerd. En we hadden nog een mooi stuk multiplex staan.. Dus ik ben even helemaal opnieuw begonnen. DSC 0010 002

DSC 0012 002

Ik schilder het bord mooi groen. Lekker glanzend. En dan is het nog best spannend om op zo'n groot bord te schilderen. En ik heb ons logo natuurlijk al talloze malen getekend, geschilderd en bewerkt, maar zo groot is toch weer even spannend. Het logo hebben we zelf ontworpen voor de website en om herkenbaar te zijn. Het is een vioolsleutel (muziekmaken) die zich uitdost als Paradijsvogel. Dat vonden we wel passen bij onze kavel. Ik ben er nog altijd content mee. 

En dan moet de tekst erop. Ik ben niet zo van het helemaal precies uitmeten, maar toch wil je goed uitkomen en moeten "uitstekende" letters als DSC 0018 002een IJ of een G geen ruzie met de regels eronder krijgen. Dus begin je soms midden in een woord te schrijven en begin je met de middelste regel, zo kom je tot een redelijk regelmatige verdeling zonder lijntjes te moeten trekken. En dat lukt uiteindelijk. 

DSC 0021 002En dan moet er nog een mooi welkom boven!

Het doet mij denken aan mijn vader die vroeger twee keer in de week nieuwe "reclameborden" schreef voor de groentenwinkel die we hadden. Het waren krijtborden die langs de weg werden opgehangen. Van deze borden heb ik zo een twee drie geen voorbeeld, maar van de mooie platen die hij schreef, vond ik deze nog: kraam deckers SEN feesten 1975De kraam in een tent van een dorpsfeest (SEN feest) in Neede, waar we een winkel hadden. Het bord achterin is sierlijk door hem geschreven. 

Dat schrijven was voor hem natuurlijk een "klusje" maar hij vond het meestal ook leuk om te doen. Ik deel dat wel met hem... 

En dan is mijn bord geschilderd: (en zijn de foutjes hersteld..)

DSC 0022 002

Maar dan moet het natuurlijk nog opgehangen worden....

DSC 0003 1Marien heeft nieuwe palen langs de erfgrens gezet. En er nu een schraag bij geregeld, want zo'n groot bord kan best wind vangen. En we willen het natuurlijk wel een tijdje op deze plek houden!

Best een beetje trots! Enne... wees welkom!

DSC 0011 1DSC 0008 1

DSC 5253 1Dat het regent dat is heerlijk. En gelukkig best stevig. In een paar dagen nu zo'n 39 mm regen. Maar zoals al door anderen opgemerkt, als je in de grond graaft, is de ondergrond nog kurkdroog. Dus alle regen is welkom, maar het mag nog wel even doorregenen.

Vanavond vroeg ik mij wel af of het druppels regent, of..... slakken. Nu het eindelijk vochtig is, komen de naaktslakken overal tevoorschijn. Het moeten er nog veel meer zijn dan we zien, want die slakken die mijn terras met gebroken schelpen willen oversteken zijn natuurlijk niet goed wijs.

DSC 5253 1 3Een genoegdoening is, dat slakken dol zijn op distels. Ze hebben blijkbaar geen last van de stekels en netels van de Akkerdistel. Maar, zo te zien aan deze foto vinden ze de gekroesde melkdistel nog lekkerder. Ik telde 21 exemplaren op dit toch niet al te florisante plantje. En dan nog zo'n 10 onderweg.

DSC 5254 1Toen ik toch eenmaal vieze handen had, ben ik nog maar even doorgegaan met rapen. Binnen de korste tijd meer dan honderd slakken uit mijn achtertuintje. Die heb ik maar losgelaten in de bosrand, in de hoop dat ze niet in een dag teruggekropen zijn.

Is dit iets voor Floris z'n nieuwe Facebookgroep Fenologie? Zeldzaam zijn ze niet te noemen.

De slakken hebben al behoorlijk huisgehouden, zodat we een paar Courgettes en een reeks bonen hebben geofferd. Dat betekent dat mijn bonen niet groeien, maar mijn bonenstokken des te meer!DSC 0076 1 Met een vrolijke pruik op de top lijken ze te roepen: Wat nu droogte?

De aardbeien blijven ook niet onberoerd, zoals we op de bovenste foto een slak op heterdaad betrappen.

Maar laat ik niet in mineur eindigen. Ondanks alle droogte is onze tuin nog best indrukwekkend gegroeid, en met de regen lijkt het meteen een groene explosie.

DSC 5228 1Een sprookjesachtig detail wil ik jullie niet onthouden. Weten jullie waarom dit Amerikaanse

DSC 5207 1

Klaproosje Slaapmutsje wordt genoemd? Kijk zelf maar naar zijn mooie puntmutsje, dat 's avonds los komt van het knopje, zodat er de volgende dag zo'n prachtig oranje bloem (links) tevoorschijn komt.

 

DSC 0036 1Geïnspireerd door een paar positieve initiatieven om de wandelpaden in Oosterwold mooi en aantrekkelijk te maken, heb ik twee filmpjes gemaakt. Ondanks de droogte groeien veel bloemen en de struiken en bomen doen er niet voor onder. Daarvoor lopen we eens per week om met een snoeischaar de overstekende takken af te knippen zodat je kunt rondwandelen. Begin vorige week maakte ik een filmpje, toen veel planten het pad aardig in beslag leken te nemen.

DSC 0100 1Daarna heb ik met de bosmaaier alle paden gemaaid. En Staatsbosbeheer heeft de bosrand gemaaid. En toen heb ik weer een filmpje gemaakt. Met het maaien heb ik een paar duizen margrieten om zeep geholpen. Een fractie heb ik in een grote emmer gezet bij wijze van bloemenvaasje. Sorry Margrieten, maar wij moeten ook kunnen lopen....

Om jullie aandacht toch maar beperkt te claimen heb ik een kleine versnelling ingebouwd, waardoor het een beetje op een kermisattractie gaat lijken.

Dus veel plezier met deze roller coaster, en, wie mag ik uitnodigingen het stokje over te nemen?

Opruimen5076Ken je dat misschien: je bent altijd gericht bezig met een klus, maar alle schroefjes, spijkers, haakjes, schuurschijfjes en ... noem het maar op.... die spelen alleen een rol, zolang je ze kunt gebruiken in je klus. Dat betekent als eerste vaak dat je niet kunt vinden wat je zoekt. Waar is die ene tang gebleven, of die lasdop? En als je klaar bent met je klus, dan probeer je de resten zo snel mogelijk kwijt te raken, waardoor ze op een 'tijdelijke' plek terecht komen. Op de werkkast bijvoorbeeld, of op een klein leeg plekje in de opbergkast, of ....

Het was zo ver gekomen, dat ik niet alleen niks meer kon vinden, maar ook niet meer wist waar ik alles moest neerleggen. Dus afgelopen week toch maar de stoute schoenen aangetrokken, en een paar halve dagen vrij gemaakt om op te ruimen.

Opruimen5078Voor een keertje ben ik redelijk systematisch aan de slag gegaan: Alles uit dozen en uit kasten en uit de rijdende werkkast. Dat leverde een halve Tuinkamer vol met zooi op. Maar wel een lege kast en lege opbergdozen. Vervolgens begint het met uitsorteren. Want alles ligt door elkaar: schroeven, spijkers, moeren, bouten, electra, ringetjes, pluggen, boortjes, bitjes.......  Op de foto's hiernaast ben ik eigenlijk al halverwege met sorteren. Het geeft een indruk!

Opruimen5082Ook blijkt nu dat ik van sommige zaken zoveel heb dat ik het mijn hele leven niet meer hoef te kopen: plastic pluggen, ringetjes.

Dan moet je nog bekijken wat je waar opbergt, en liefst zo dat je het terug kunt vinden, en in dozen geordend in de kast kunt werken. Welnu: er is een goede start gemaakt.

En sinds maanden hebben we de Tuinkamer weer eens redelijk aan kant!

Opruimen5080Opruimen5079Dan zie ik kans voor een ander klusje dat jaren is blijven liggen: De Luidsprekers ophangen. Die heb ik zelf gemaakt, en in de vorige woning in Hoofddorp hingen ze ook aan het plafond. Ze stonden nu gestapeld op een kast; heel onhandig voor de Tuinkamer. Nu hangen ze met een flink touw en haakjes aan het stalen profiel, op mooie brede afstand aan weerszijde van de achterdeur.

Opruimen5081Met Eduard hebben we een nieuwe activiteit opgepakt: Muziek beluisteren. Twee weken geleden bij Eduard, nu kan het bij ons. Dus zetten we drie stoelen op Corona-afstand in de tuinkamer en gaan we concertzaaltje spelen. Ook proberen we nog de twee muziekinstallaties te vergelijken. Leuk om zo kritisch te luisteren naar muziek en de ruimte.

Opruimen5083Bijzonder is ook dat je na zo'n luistersessie anders naar de ruimte luistert. Zelfs een gesprek gaat dan anders klinken: je hoort de echo en de reflecties van de ruimte. Fijn dat we zoveel mogelijkheden hebben in ons huis.

UitvaartTanteHenny 120252Afgelopen dinsdag was er een uitvaart plechtigheid voor onze oude tante Henny. Zij overleed 19 mei op bijna 90-jarige leeftijd, aan ouderdom gecompliceerd door een val en het Coronavirus. Dat klinkt als een voltooid leven, en dat was het ook, maar de omstandigheden voor de plechtigheid in deze door de Coronacrisis gedomineerde tijd zijn toch op z'n minst gezegd treurigstemmend. Want hoe graag willen we bij dierbare vrienden en familie zijn tijdens deze plechtigheid. En hoe treurig is het dat de echtgenoot van Tante Henny, Oom Jules voor ons, in een verzorgingshuis zit en er vanwege Corona niet uit mag. Zelfs niet naar de uitvaart van zijn eigen vrouw. 

UitvaartTanteHenny WA0001Wel mooi dat de kinderen van Tante Henny met de uitvaart organisatie hebben geregeld dat de plechtigheid op afstand bij te wonen is met een lifestream video. Daar hebben we zeker tijd voor gemaakt. Voor de gelegenheid maar een paar kaarsjes opgestoken en een bloemetje uit de tuin geplukt, en een foto. En dan met z'n tweeën achter de laptop. Indrukwekkende woorden van de drie dochters, en zelfs een levenslied door de drie schoonzoons. Gelardeerd met toch ook vrolijkstemmende foto's die voor de gelegenheid zijn opgedoken uit het archief.

Dan glijden mijn gedachten vanzelf terug naar mooie momenten die wij bij deze tante Henny en oom Jules en kinderen hebben doorgebracht. Vanaf vroegste UitvaartTanteHenny 120259kindertijd gingen we een paar keer per jaar bij elkaar op bezoek, en vonden we bij de kinderen van bijna gelijke leeftijd speelmaatjes. En het was fantastisch om te ervaren hoe mijn ouders genoten van het gezelschap van tante Henny en oom Jules, en omgekeerd. Er werd veel gelachen, en er was een gevoel van intieme vriendschap die al geboren was op de opleiding huishoudschooldocent waarop mijn moeder en tante Henny elkaar ontmoeten.

UitvaartTanteHenny 5212

UitvaartTanteHenny 5218UitvaartTanteHenny 5217Toevallig kwamen we afgelopen week bij het opruimen oude foto's tegen van de 40?-jarige bruiloft van tante Henny en oom Jules, toen onze kinderen Roy en Irene een jaar of vier en zes waren. Bijzonder om mijn lang overleden moeder geanimeerd in gesprek te zien. En hoe verlekkerd kijkt Irene met Oom Jules naar de fantastische taart?

 

Als kinderen gingen er met z'n zessen vaak op uit, in Delft, wandelen door de polder. Er mocht veel. We kwamen dan ook regelmatig thuis met modder als ik in de sloot gevallen was, of mijn laars was blijven steken in de klei.

Dierbare herinneringen. Je wilt elkaar graag ontmoeten tijdens dit soort gelegenheden. Dat moet opgespaard worden tot een later moment. 

Veel sterkte gewenst voor oom Jules en Francis, Monique en Sandra, en alle familie.

Marjon taptoe

Vanavond, 75 jaar na de vooravond van de bevrijding van heel Nederland, herdenken we ook in Oosterwold de doden. Simpel, kort, stil, hoorbaar en samen.

Zilla leidde het samenzijn in en sloot dat af met het volgende gedicht.

 

 

STIL

Floortje Agema

 

vanavond ben ik stil

voor wat verloren ging

in voorbije oorlogstijd

onschuld, veiligheid, vertrouwen,

leven

bevroren in de tijd

 

vanavond ben ik stil

voor wie verlies nog draagt

voor wie in oorlog is gestorven

angst, onmacht, strijd

diepe sporen

voordat vrijheid werd verworven

 

en vanavond ben ik stil

voor wie de stilte raakt

aan eigen diepe pijn

zonder grenzen, zonder tijd

in stilte

zullen we verbonden zijn

 

Marjon taptoe 3Het begon met een uitdaging van trompetten onderling om in deze Corona tijd op 4 mei, net voor 8 uur de taptoe te spelen. In onze wijk hebben 4 buren op de hoeken van hun kavels een speelplek voor kinderen gemaakt, met klimrekken, een voetbalveld en een speelheuvel. Marjon besloot vanaf deze heuvel te spelen. Gezinnen die wilden komen konden bij elkaar opstellen en zo aanwezig zijn.

Marien bewerkte het Wilhelmus naar een vierstemmige zetting, die we één keer kort met een aantal bewoners uit de wijk oefenden (Fijn zo'n grote tuinkamer, zodat je afstand kunt houden). Toen Marjon klaar was met de taptoe, hielden we twee minuten stilte en daarna zongen we samen met onze buren het Wilhelmus. Klinkt zo vierstemmig wel echt heel plechtig.

Dodenherdenking kEn daarmee was de korte herdenking ten einde.

Niet alleen de mensen op het veld genoten mee. Ook de buren in hun tuin, de pubers zittend op het dak en de buren van vier straten verder die lieten weten meegenoten te hebben.

Zo zijn we dichtbij, veraf, ook in Coronatijd even heel erg samen!

Ik denk zomaar dat we dit ritueel niet voor het laatst op deze manier uitvoeren.

 

Op een bepaalde manier begin ik ook aan de corona tijden te wennen. Op een bepaalde manier is niet te veel afspraken ook best lekker. Dan kan je eens lekker aan gemoedschijfjesschilderen702 1elijke klusjes doorwerken. Zo is Marien gisteren begonnen met het opruimen van de grote verrijdbare gereedschapskast. En als ie dat gaat doen dan moet de kast eerst ook maar opgeknapt. De kast is een grote verrijdbare kast waar we alle wat grotere gereedschappen en apparaten in kunnen leggen. Hij staat op bokwielen. Die willen we nu vervangen door volledig draaiende wielen. Daarnaast moet de kast een keer opnieuw in de lak. 

Gevolg is wel dat als we 's avonds het vierstemmig Wilhelmus repeteren onze medezangers tegen het uitgespreide gereedschap kijken. 

Vanmmorgen gaan we samen lakken. Marien aan de gereedschapskast en i aan de schijfjes van de wilgen die ecoline hebben gedronken. Ik schreef er al eerder een blog over..

De eerste schijfjes leidden tot dit resultaat:

schijfjesschilderen707 1En terwijl ik lekker zit te schilderen en we tussendoor koffie drinken, komt buurman Ruud en het een en ander achter de piano uitproberen. En kijken hoe dat met een microfoon werkt. 

schijfjesschilderen704 1

Ik vind het erg gezellig. De schijfjes moeten erg goed geschuurd worden. Ik heb dus op te toppen van de vingers aan mijn rechterhand een heel dunne uit. Daarna worden ze een aantal keren in de vernis gezet, zodat ze mooi (zijdeglans) gaan glimmen. Op de achtergrond zie je dat door de regen de tuin echt super groen is geworden.

schijfjesschilderen705 1Halverwege de dag teken ik een verjaardagsfilmpje voor vriendin Gerda die vandaag jarig is. Je moet wat in Corona tijd.

En dan loopt Marien naar buiten en vraagt zich af: waarom hoor ik een helikopter ? Dat blijkt een bijenzwerm te zijn. We bellen onze imker en die zegt te komen. Terwijl we op hem wachten komt een trailrunner heel lief onze kavel opgerend. Hij liep langs de bosrand en zag de zwerm hangen. "Weten jullie dat er een bijenzwerm in jullie tuin hangt?" Jazeker weten we dat. De imker is al onderweg. Meer over de zwerm lees je in de blog die Marien hier vanavond over schreef. schijfjesschilderen775 1

Ondertussen schilder ik verder. Het zijn veel schijfjes! Maar het heeft ook iets meditatiefs. Helemaal als 's avonds de Canto Ostinato op radio 4 twee uur duurt. Marien schildert de kast nog een keer. En ik kijk nog eens blij naar mijn bubbeltjes plastic, waarop mijn schijfjes liggen. Heel handig want zo plakken de schijfjes ook als je her en der eens wat vernis morst niet aan het plastic of de krant. 

En hoewel dit niet alle schijfjes zijn ligt er rond etenstijd toch ineens een heel mooi pallet op de tafel. Dat is een fotootjes waard!

We eten een lekker maaltje spinazie uit de kas, met super grote bladeren. Lekker.  

 

schijfjesschilderen773 1

 

 

BijenZwerm4708

Vanochtend deed ik de deur open naar buiten, en hoorde meteen een gezoem als een helicopter in de verte. Dat heb ik eerder gehoord..... Ik liep naar de Boomgaard waar de bijenvolken van Marije en Dennis staan, maar voor ik daar was, hoorde en zag ik al een enorme wolk bijen boven de Paddenpoel zwermen. Bingo! Het was ook prachtig weer. Als ik een bijenvolk was koos ik ook vanochtend uit. Dus Marije en Dennis gebeld, en in onze BijenParadijs-Appgroep gemeld. Buurvrouw Marjon kwam al snel even kijken, en toen begonnen de bijen al bij elkaar te klonteren even verderop in een bosje. Tegen dat Dennis kwam met een zwermkast, en andere benodigdheden, was de zwerm in BijenZwerm4712een Hazelaarstruik samengekropen. De zwermende bijen zoeken op de geur de Koningin, en gaan als één grote massa aan een tak hangen. Of, zoals nu: deels op een tak, en deels op de grond. En ze hebben een struik uitgekozen midden in een behoorlijk dicht struweel. Dat was dus even zoeken om BijenZwerm4713een weg te banen en de kast neer te zetten. BijenZwerm4724Liefst tikt een imker zo'n zwerm naar beneden, als de kast eronder past. Maar deze zaten al op de grond. Dus zat er voor Dennis niet meer op dan voorzichtig met zijn handen de troep bijen op te pakken en in de kast te dirigeren. Hoewel de zwermende bijen meestal niet aggressief zijn: ze hebben wel iets beters te doen: de koningin te vinden, is het toch een BijenZwerm4721imponerende drukte van jewelste. Ook de takken van de Hazelaar zitten helemaal vol met bijen. Dus ik bleef zonder bijenpak een beetje op afstand. Dennis heeft met zijn handschoenen blijkbaar niet alleen de bijen, maar ook de koningin in de kast weten te scheppen, want na een aantal minuten, begonnen steeds meer bijen vanzelf op de kast te klimmen en via de kast naar binnen te kruipen. Dennis heeft zelf ook een foto van dichtbij gemaakt: Het lijkt wel een leger uit Lord of the Rings! Dennis heeft de deksel op de kast gedaan, en de kast laten staan in de bosjes. De resterende bijen kunnen dan via de vliegopening naar binnen.

BijenZwerm4730BijenZwerm4727BijenZwerm4731Ondertussen inspecteert Dennis de twee Bijenkasten die in de bijenstal staan. Het is BijenZwerm4736duidelijk te zien dat de zwerm uit de rechterkast is gevlogen. Daar zitten ook nog een aantal extra koninginnedoppen. Het is een flink groot en zeer actief volk. Niet alleen de ramen, maar ook de deksel en het koninginnerooster zit vol met raat. Ook zij een aantal ramen al vol met honing. Dennis haalt de overtollige koninginnedoppen weg, en sluit de kasten weer af. Leuk om alle details te zien: Dikke darren, Konininnedoppen, Broed in de cellen, en larven op het koninginnerooster. Hieronder nog een aantal foto's. Misschien wat veel, maar veel te leuk om het proces vast te leggen.

BijenZwerm4737

 

BijenZwerm4742

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BijenZwerm4749

BijenZwerm4747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BijenZwerm4751

 

 

 

 

BijenZwerm4757

 

 

 

 

 

BijenZwerm4764

 

 

 

 

 

 

Dan begint het te regenen. Eerst druppeltjes, maar uiteindelijk toch nog een flink buitje. Dat had een gunstige bijkomende uitwerking: Toen Dennis de zwermkast weer ging bekijken, zaten alle bijen in de kast, te schuilen voor de regen. Klapje dicht, en dan kunnen ze mee naar de bijentuin.

Weer een enerverende gebeurtenis. En dit nieuwe volk kan weer een seizoen verder groeien.

20200126 wilgenkunst 185254

Huh, wilgen drinken ecoline?

Tja, je hebt een raar idee en dan ga je het ook nog uitvoeren.

Wat is het idee? In de winter snoeien we onze wilgen. Deze steken wij of anderen dan weer in de grond. De wilgen drinken water door het afgesneden oppervlak. Dus heeft de tak goed contact met water dan overleeft ie het wel en maakt wortels en wordt een boom. Wat nou als je zo'n tak ecoline (gekleurde inkt) te drinken geeft. De verwachting is dat het dan opgezogen wordt. Maar wat dan? Ik ben nieuwsgierig.

En ik ben wel een beetje onzeker en ook een beetje zuinig, dus ik begin met een klein stukje wilg. En na een nacht in met zijn voetjes in de ecoline zien ik de situatie op de foto. Rondom het kernhout zie je heel goed de kanalen waarlangs de sapstroom naar boven gaat.

Een stukje verder naar buiten nog een ring met een opgaande sapstroom.

20200428 wilgenkunst333 1

Mooi... Dat lukt dus. Dan kan ik verder denken en experimenteren met wat er met een langere tak gebeurd.

Ik neem 10 takken en verschillende kleuren ecoline... ik fabriek een soort bakjes zodat de ecoline met een zeker niveau in de bakjes blijft staan en ik vul bij want de takken zijn gulzige drinkers.

Ik zet ze stabiel weg in een vuilnisbak, want het is niet handig als de ecoline over de vloer gaat.

Dat deed ik in januari. En zo'n twee weken later was de ecoline op.

Na een aantal weken was ik nieuwsgierig hoever in de stammen de ecoline was opgetrokken. Nou dat was overal minstens een meter. En het trok niet hoger op omdat mijn inkt op was. Anders was het nog hoger gekomen.

20200428 wilgenkunst295 1

 

20200428 wilgenkunst293 1

 

 

 

 

 

En dan kun je een middag lang schijfjes zagen. En elk nieuw schijfje ziet er anders uit want is op een andere plaats in de tak geweest.

En je hebt een heleboel gekleurd zaagsel. Het levert feestelijke foto's op.

20200428 wilgenkunst297 120200428 wilgenkunst308 1

 

 

20200428 wilgenkunst302 1

Experiment super geslaagd. En dan komt de onvermijdelijke vraag: wat ga je ermee doen?

Er volgen een heel aantal leuke maar zeer bewerkelijke ideeën. En in de Corona rust heb ik de afgelopen weken 1 daarvan tot uitvoering gebracht.

Ik had 1 dikke en onregelmatige stam ertussen gestopt. Die leverde mooie asymetrische schijfjes op.

Vernissen en eindeloos schuren en nog eens vernissen en nog eens schuren, maakte dat de blauwe schijfjes waar ik mee aan de slag was een parelmoerachtige uitstraling kregen. ik wilde ze als een wolk aan de muur hangen. Maar dan moet je eigenlijk niet kunnen zien hoe ze hangen. Dus kun je iets met dun touw? Maar dat blijft niet stug genoeg. En toen kwam ik van de week een pakje buddies tegen. Zouden die zo'n blokje gewoon houden?

20200428 wilgenkunst4634 1Het antwoord bleek ja, en toen ging het afwerken heel snel.

Gisteravond heb ik ze opgehangen. Maar zo'n patroon maken is heel spannend, dus aan het eind van de rit bedenk ik dat ik nog niet tevreden (maar wel moe) ben. Ik slaap er een nachtje over een ga een dag aan het werk. Daarna (vandaar mijn rare klusjurkje) haal ik een aantal blokjes weg en verhang nog het een en ander. Toch handig die buddies.

Tja, en hoe ziet dat er dan uit:

20200428 wilgenkunst4648 1

 

20200428 wilgenkunst4644 1En dan willen jullie natuurlijk mijn hele keuken zien! De blokjes weerkaatsen mooi in de spiegel achterin de keuken!20200428 wilgenkunst4639 1

 

20200428 wilgenkunst4641 1

En nog één van dichtbij:20200428 wilgenkunst4642 1

Ik ben best trots!

Droogte086 1Ik had mij voorgenomen om een blog te schrijven over de droogte. En na een paar dagen uitstel valt er nu sinds weken weer de eerste regen! Dat is meer dan welkom, maar naar ik vrees nog lang niet genoeg.

Druppels op een gloeiende plaat.... Het is de afgelopen weken aaneengesloten droog. Dat is heel goed te merken aan de natuur. Op het nieuws zie je dat ook, wanneer er bosbranden zijn in de Deurnse Peel. Of wanneer de waterbedrijven opmerken dat het watergebruik hoger is dan anders. Dat maakt ook dat ik mij wel zorgen maak over klimaatverandering. Je kunt al die bosbranden in de wereld niet los zien van de extreme droogte en hoge temperaturen. En je moet er niet aan denken hoeveel broeikasgassen er de lucht in vliegen bij zo'n grote bosbrand.....

Droogte077 1Als je probeert je moestuin te beplanten, dan komt het dichtbij en is het soms om wanhopig van te worden. De kleigrond is als een steen zo hard. Wat moet je doen? Je vijver leegpompen? Of permanent de kraan opendraaien. In het Paradijsvogelbosje hebben we het grootste deel van de kavel beplant volgens voedselbos principes. De bomen die er sinds 2016 in staan, die hebben hun wortels langzamerhand diep genoeg in de klei geboord. Alleen de bomen die dicht bij de hoge iepen van de Paradijsvogelweg staan, komen in de zomer echt tekort. Die Iepen wortelen vast drie meter diep, en zuigen alle grondwater naar zich toe.

Droogte076 1

Maar nu zien we langs de oprit zien we het gras dor worden. En een paar Gagel-struikjes die we dit voorjaar plantten, hebben helaas de geest gegeven.

Droogte099 1Het kruidendak op onze grote woning is behoorlijk verdord. Normaal gesproken verwacht ik in de loop van mei te moeten starten met bewateren, maar voor een deel van de kruiden is dat anderhalve maand te laat geweest, helaas. Het zal weer wel herstellen. Droogte097 1De Sedumplantjes kleuren helemaal rood, maar die kunnen wel wat droogte hebben. Je zou kunnen zeggen natuurlijke selectie.

Droogte089 1In de moestuin hebben we de afgelopen weken aardappelen en uiten gepoot, voorgekweekte bonen uitgepoot en groenten gezaaid, die in de volle grond kunnen. Die kiemende zaden en pootgoed hebben uiteraard iedere dag water nodig. En dat geldt ook voor de lage kas waar het zaaigoed optimaal van de warmte heeft geprofiteerd, maar alles iedere dag schreeuwt om water.

Gelukkig hebben wij een grote vijver, maar iedere dag 200 tot 300 liter met gieters rondstrooien is toch een intensieve taak. Het voordeel is dat je alleen water geeft bij de planten die het echt nodig hebben. Voor het bewateren van het kruidendak is dat geen doen. Daarom bewateren we dat met kraanwater, aangesloten op druppelslangen op het dak. Daarvoor gebruikten we een oude timer, waarmee we de kraan een half uur aan konden zetten. Helaas brak die deze week. Toevallig zagen we bij de LIDL een mooi alternatief, een programmeerbare kraan timer. (prijs: 20 euro). Een aanrader. Het voorkomt in ieder geval dat je de kraan aanzet en daarna vergeet uit te zetten.

Droogte098 1

Droogte081 1Toch is het ook een wonder dat sommige planten gewoon lijken door te groeien, zelfs in de schelpen op het pad, waar ze volgens mij helemaal geen voedsel vinden. Hier zie je hoe sterk inheemse planten kunnen zijn.

Steiger0140 1 2Eens in de zoveel tijd overkomt je een idee, dat je wilt uitvoeren, dat niet zozeer heel nuttig is, maar wel leuk lijkt en misschien nuttig is.

Dat geldt vast voor ons project om drie steigers te bouwen voor in de vijvers. Dus twee in de grote vijver en een in de paddenpoel. Het hout hadden we al een paar weken geleden besteld. Maar ik aarzelde om eraan te beginnen. En ik weet ook wel waarom. Het is een leuk idee, maar toch minder simpel dan het ontwerp toeschijnt. Want palen in het water klinkt simpel. Dan een legger vastmaken, en vlonderplankjes erop. En klaar is kees.

Steiger0158 1Maar in welke volgorde ga je werken? Want de eerste palen gaan nog wel, maar de volgende palen staan telkens 90 cm verder in het water. En onze Steiger0167 1vijver is ruim twee meter diep water. Na wat hoofdbrekens heb ik bedacht om de palen en de leggers eerst voor te boren, zodat ik slotbouten en draadstangen door de gaten Steiger0264 1kan bevestigen. Dat is al een heel uitgezoek. Maar dan moeten de palen wel heel precies op de goede plek en recht in het water terecht komen. De eerste steiger is uiteraard het lastigst, want dan moet je de hele werkwijze nog uitvinden.

Het lijkt een sport om niet nat te worden, maar uiteindelijk toch maar gekozen, om de leggers te verbinden met de derde paal: twee meter van de oever, dus waadbroek aan, en gewoon het water in lopen. En dan ontdekken dat je waadbroek lek is. Als je eenmaal zover bent, dan ga je gewoon door. Het kost hooguit een extra douchebeurt. Als de leggers vastzitten aan de eerste en derde palen, dan kan ik er vlonderplankjes los opleggen, zodat ik op de provisorische steigerSteiger0259 1 kan balanceren, om de volgende palen erin te slaan.

 

Steiger0215 1

En als de palen er dan in zitten, dan blijken de gaten net zo klein, dat de bouten er niet in willen. Dan werkt het (helaas) bij mij zo dat er iets van geweld bij van pas komt, zoals met een moker en een paar flinke klappen. En een enkele verbale krachtterm....

DSC 0241uitsnedeSteiger0248 1En dan is het al aardig schemer voordat ik de eerste steiger met bouten in elkaar heb. Oh ja, ook helaas nog een engelse sleutel geofferd. En de volgende dag een lijmklem (gelukkig een hele oude). Als je die in water van anderhalve meter diep uit je handen laat floepen, dan is het einde oefening. Althans voor die tang. Die kunnen ze duizend jaar later als archeologische vondst wel weer boven water tillen.... Tip voor navolgers: de tweede tang heb ik met een touwtje aan mijn riem bevestigd. Onhandig, maar levensreddend voor een tang in de handen van weinig trefzekere klussers...

Steiger0217 1De steiger bij de paddenpoel was als tweede aan de beurt. Voordeel dat het de tweede keer altijd makkelijker gaat, en bovendien iets minder diep water, en mooi weer.

Steiger0450Dan de derde steiger. Kleine complicatie: deze is vijf meter lang, een meter langer dan de rest. En de legger is van snoeihard Azobé hardhout, dus moet alles goed voorgeboord. De eerste palen lijken heel goed te gaan. En dan komt de misrekening boven Steiger0464water (of eigenlijk: onderwater): de vijver is dieper dan ik dacht, dus de vierde en vijfde set palen is veel te kort. Shit. Dan maar eerst proberen om andere palen te krijgen. Dat lukte uiteindelijk bij een goed gesorteerde houthandel in Lelystad (tip), zodat twee dagen later de klus kon worden vervolgd. Met enige acrobatiek om niet in het water te kieperen, is dan toch weer een klus geklaard.

De volgende dag is de steiger al vrolijk in gebruik genomen door een van de buurmeisjes, die niet door wilde wandelen voordat ze de steiger had toegepast. En vandaag zag ik dat ook de wilde eenden het een prima rustplek vinden.

Steiger0473Ik hoop dat de steiger ook een beetje behulpzaam zal zijn om het riet in toom te houden, en ander onderhoud in de vijver te doen. Dat is dus het beetje nut. Maar vooral ook de lol om dicht bij het water te kunnen zijn en in de diepte te turen.

Steigerpanorama1

Panorama 173605bDe afgelopen week zijn we druk geweest met het poten van aardappelen en uiten, en het zaaien van groente en kruiden.

Aardappelspoten153835Dat gaat niet even terloops. De voorbereiding is best heftig. Ondanks dat we al voor het vijfde jaar de moestuin inrichten, moeten we de voren waarin de aardappelen komen nog omspitten, omdat we veel keiharde kleiklompen tegenkomen. Dus na zo'n 100 m2 voren spitten heb ik mijn working-out wel weer gehad. Ook komen we hardnekkig onkruid tegen, dat we eerst moeten verwijderen, voordat we zinvol kunnen zaaien en poten. Met name ridderzuring, smeerwortel, smalle weegbree, akkerdistel, en graspollen bedelen om aandacht. En vaak breekt de wortelstok af, en komt het onkruid na een paar weken weer vrolijk terug....

Aardappelspoten174715Gelukkig kunnen we het poten met z'n tweeën doen. Veel leuker en gezelliger. We hebben vijf biologische aardappelrassen gekozen, die redelijk resistent zijn voor de aardappelziekte die hier altijd in de polder rondwaard. En vijf soorten uien / sjalotten en knoflook.

Gelukkig hebben we vorige maand 15 kuub compost laten komen, en die hebben ik de afgelopen weken verdeeld over de moestuin, de aardwal en het grasdak. Inderdaad ook een working-out. Maar veel gemak als je met compost het pootgoed kan afdekken. Mick0482

Ook hebben we de aardwal, de oprit, het dak, en de berm van de Paradijsvogelweg opnieuw bijgezaaid met zaadmengsels die we afgelopen jaar verzameld hadden. Vooral voor de aardwal een halve emmer Zaaien 0275 1vol zaad! Best indrukwekkend. We zaaien tientallen soorten bij, omdat we hopen dat we dit jaar de Akkerdistel beter in de hand kunnen houden, en dat andere soorten dan meer kans krijgen. Ook hebben we een aantal leuke groenbemesters bijgezaaid, die uit zichzelf niet ieder jaar terugkomen, zoals facelia en boekweit.

Mede om in de moestuin zoveel onkruid groeide hebben we in de Mick0486winter al twee Hügels gemaakt: heuvels gevuld met verterend hout. Diep spitten lijkt de enige manier om de overgroeiing met onkruid de baas te worden.

Gisteren waren Mick en Paul op bezoek. Mick komt een paar keer per jaar een dag helpen, en nu met Paul erbij is het leuk om gezamenlijk in te de tuin te werken. Net voldoende ruimte om Corona-proof afstand te houden, ook als we in het zonnetje koffie met taartje nuttigen.

Vervolgens hebben we gezamenlijk de Hügels onkruidvrij gemaakt en ingezaaid met bieten, kolen, worteltjes, snijbiet. Extra leuk omdat we samen met Mick vorige keer de Hügels hebben opgebouwd. Eén Hügel hebben we al grotendeels volgeplant met aardbeien. Ik ben benieuwd hoe het hierop gaat kiemen en uitgroeien. Hopelijk met wat meer water dan de afgelopen weken, want

Mick0493

alles is gortdroog. Daar valt eigenlijk niet tegen te sproeien.

Mick0488uitsnede

 

 

 

 

 

DSC 0444 1De groente die we in de lage kas hebben gezaaid groeit ook voorspoedig, vooral de spinazie en Japanse bladmoes. Die is al plukrijp voor de salade.Dagmar0478 uitsnede

Gelukkig zijn er ook al wat groenten die er mooi bijstaan en goed groeien zoals deze roodgeaderde zuring, die het zonlicht mooi opvangt (en ik ook :-)).

Gisteren hebben we ook afscheid genomen van stagiare Dagmar, die hier bijna twee maanden planten heeft geïnventariseerd. Dagmar kwam speciaal terug om een taart te brengen. Heerlijk, en dank voor je werk, Dagmar!

En ook Mick en Paul, veel dank weer voor je bezoek en hulp.

Mick0492

DSC 0075Sinds een paar weken is het een drukte van jewelste rondom de vijvers. Vooral de paddenpoel is zeer in trek, maar ook het ondiepe deel van de vijver wordt druk bezocht. Door kikkers, of liever gezegd, door kikkerparen en would-be-kikker-paren. Je ziet kikkers dan ook vrolijk door de tuin hupsen, en als mannetjes onderweg een vrouwtje tegenkomen, die dik is van de eitjes in haar lijf, dan springt hij erop en houdt vast, hopende dat het vrouwtje hem naar een geschikte vijver loodst.

Kikkerliefde gaat er vrij fanatiek aan toe. Als meerdere mannetjes geïnteresseerd zijn in een vrouwtje, dan vormt zich een soort kluwen, die op een kermis botsautootje lijken te spelen. Een gevalletje van me-too lijkt mij, en in ieder geval op de grens van ongewenste intimiteit en free-rider.

PanoramaKikkers3Als ik onderstaande foto bekijk dan lijkt het wel alsof het vrouwtje eraan onderdoorgaat. Worstelend in een vierkante meter kikkerdril.

Kikkers0492Het lijdt geen twijfel dat hier nakomelingen van komen. Misschien worden er ook generaties libelle-larven, watertorren en handige kraaien mee gevoed worden.

Maar minder dan dit jaar worden het er niet. Overigens las ik dat kikkers er een jaar of drie over doen voordat ze geslachtsrijp worden, dus we kunnen nu de eerste kikkers verwelkomen, die in onze paddenpoel zijn geboren.

Kikkers0494

 

DSC 4560In het weekend dat we allemaal thuis moeten blijven proberen we te kijken of we al uit de tuin kunnen eten. Hoewel we veel hebben gezaaid en voorgezaaid, levert de moestuin nog niet veel op. Daarom plukken we in ons voedselbos. Daslook, winterpostelein, zevenblad, zuring, speenkruid en weegbree. Zo vroeg in het jaar moet Marien altijd even meelopen, want ik raak elk jaar in de winter toch ook veel kennis weer kwijt. 

DSC 4562Van de oogst maken we omelet en we stoppen het in de soep. Marien eet zijn ei op brood en ik stop m in een salade...mmmm. Zo komen we de tijd wel door. Eet smakelijk!

DSC 4563DSC 4565

 

Subcategorieën

primi sui motori con e-max.it