Om muziek- en toneelvrienden een plek te geven, willen we behalve een atelier in de kaswoning ook een amfi-theatertje in de openlucht bouwen. We hebben een aantal hele mooie voorbeelden gezien van amfitheaters voor een kleine hoeveelheid mensen, die een goede plek in een natuurtuin hebben. We hopen deze ruimte samen met vrienden een aantal maal per jaar met mooie (kleine) voorstellingen in te vullen. Hieronder een eerste maquette die laat zien dat het amfitheater in de aarden wal tegen het huis moet komen.