Het Paradijsvogelbosje grenst aan de noordzijde aan het reeds bestaande bos van Staatsbosbeheer.

De grasstrook aan de zuidzijde van dit bos blijft van Staatsbosbeheer, die deze strook gebruikt als bosbeheerpad. Eens in de zoveel tijd moet hierover een bosbeheermachine uit de voeten kunnen. Dit is een mooi graspad waarover gelopen kan worden.

Het bosje bestaat uit essen en enkele haagbeuken en populieren. Met Staatsbosbeheer proberen wij een kartelrand in de bomenrand te maken, waarbij we de monocultuur die nu in het bosje boventoon voert,  veranderen door toevoeging van bloeiende en besdragende struiken. De strook biedt dan voedsel en beschutting aan veel vogels en wordt daarmee een echte bosrand. Hopelijk gaat Staatsbosbeheer in het bosje ook diversere bomen planten, waarmee het bosje minder gevoelig is voor ziektes