Tussen de kaswoning en het houtwalpad loopt een "wetland". Een gebied waar het waterpeil hoger is (omdat de grond er lager is). Ook in dit gebied worden boerderijdieren geweid. We denken aan kleinvee als een geit, schaap en (de droom van Marien) een hangbuikzwijntje.