Als initiatiefnemer moet je heel veel zelf doen. Hieronder vindt je een aantal pagina's met links die wij handig vinden of vonden.

Op maakoosterwold.nl vind je natuurlijk het stappenplan zoals de gebiedsregisseur dat beschrijft. Het stappenplan hieronder is niet meer geheel correct. Veel van de links zijn echter nog steeds interessant. Daarom laten we de pagina voorlopig staan.

 Wij vonden en vinden het bij tijd en wijle best een zoektocht om de (voor ons) relevante informatie te vinden. Zoals wij ook van anderen hebben geleend in kennis en kunde, zo delen wij ook graag de beperkte kennis die wij hebben.

Aanvullingen zijn natuurlijk van harte welkom!

 

Stap 1: oriëntatiefase

Op onze eigen site kun je algemene informatie over Oosterwold vinden.

Daarna kijk je natuurlijk op de site van de gebiedsregisseur:  maakoosterwold.nl , Kijk goed rond en kauw op het idee.

Je bent al op deze site terecht gekomen. Een leuke site van een college ontwikkelaar: oosterwold.wordpress.com. Inmiddels zijn er meerdere bloggers, kijk vooral eens rond. Ook op facebook zijn groepen van Oosterwoldse initiatiefnemers actief waar veel informatie wordt uitgewisseld. Vooral de besloten groep Almere Oosterwold is interessant om informatie uit te wisselen.

Wij hebben in deze fase een aantal keer in het gebied gewandeld. We hebben goed naar de belemmeringenkaart in de ontwikkelingsvisie gekeken. Voor ons was belangrijk hoe dicht we wel of niet bij de snelweg zaten, hoe de plek zich verhield tot de zon en hoe we op bestaande natuur zouden kunnen aanhaken. Hierin heft natuurlijk iedereen eigen afwegingen.

Stap 2: iniatiefplan

Toen wij dachten: Oosterwold, dat is wel wat voor ons zijn we gaan nadenken over hoe onze droom er dan uit zou moeten zien. Want zoveel weten we inmiddels, in Oosterwold moet je flink zelf aan de bak. Zoveel werk, dan moet het een droom zijn. Voor ons is belangrijk een landschap, een plek voor cultuur en natuur te scheppen waar we met gelijkgestemden (musici en natuurliefhebbers) kunnen zijn, spelen en werken. Daarnaast moet veel in dat landschap eetbaar zijn (noem het een voedselbos).

Meer over voedselbossen en leuke groene projecten vind je op de pagina over voedselbossen Onze eigen invulling zie je onder: biotopen  en wonen

Op basis van dit globale plan (wat wil je doen, waar wil je het doen, waar sluit je aan bij eerdere initiatieven of een reeds bestaande ontsluiting) hebben we een intentieovereenkomst getekend. Een intentieovereenkomst heeft in principe een looptijd van 2 maanden en garandeert eigenlijk alleen dat de gebiedsregisseur "jouw" plot niet zomaar aan iemand anders weg kan geven. Een soort nummertje bij de bakker noem ik het altijd.

Let op! De gebiedsregisseur heeft niet alle informatie uit je droom nodig. In verband met het beoordelen van je plan zijn alleen hoofdlijnen nodig. Alles wat je meer uitlegt, roept meestal ook meer vragen op. Als dat volgens de regels niet nodig is, gaat beoordeling meestal sneller als je het weglaat.

Daarna hebben we ons kleine plannetje steeds verder uitgewerkt, zodat inzichtelijk is hoe we voldoen aan de ontwikkelprincipes van Oosterwold. Een weergave hiervan vind je in op de kaart.

We hebben onse droom uitgetekend, voorwaarden voor twee huizen bedacht, een plan voor de kavel bedacht en heel lang en veel gesproken met de gebiedsregisseur over de ontsluiting van de kavel. Meer over wat er dan in het plan staat beschreven we in de blog over het ondertekenen van de anterieure overeenkomst.

In deze fase wil je ook inzicht hebben in de kosten van een aantal zaken. Wij hebben de gegevens die voor ons van belang waren in deze pagina (plannenmakerij - links en handige weetjes) uiteen gezet. Ook wil je nu al weten of je in de volgende fase kosten zult gaan maken omdat je aan bepaald beleid moet voldoen. Hierover hebben wij de pagina (plannenmakerij - beleid om rekening mee te houden) bijgehouden. Vooral de besloten groep Almere Oosterwold is interessant om informatie uit te wisselen. Bedank dat deze pagina ook een zoekfunctie heeft.  

Wij willen in ons landschap een forse waterplas maken. Natuur zonder water bestaat namelijk niet. Daarom ging Marien voor overleg op bezoek bij het Waterschap in Lelystad. Inmiddels zijn ze meermalen bij ons op bezoek geweest.

Stap 3: anterieure overeenkomst

De gebiedsregisseur heeft ons gebiedsplan goedgekeurd en wij hebben inmiddels de anterieure overeeenkomst ondertekend. Dat betekent dat we de volgende fase gaan voorbereiden.

Onze architect (Theo Reitsema) zal onze ideeën omzetten en verbeteren tot tekeningen en uitwerkingen waarmee wij een vergunning aan kunnen vragen.  Voor de procedure daarbij zie  de pagina (plannenmakerij - links en handige weetjes)Wij hebben een en ander 8 april 2015 aangeleverd voor een gecombineerde WABO procedure. Begin juli 2015 hebben we de tweede fase ingediend. Het planologisch traject en het vergunningen traject zijn daarmee in één procedure gestart.

LET OP het vergunningen traject loopt na het vaststellen van het bestemmingsplan in 2016 anders. Kijk hiervoor naar de informatie op maakoosterwold.nl

Wij hadden met de architect een gesprek over de wijze van funderen. Om te onderzoeken of een andere manier dan funderen op palen mogelijk is, hebben wij nu al laten sonderen. Conclusie is dat beide huizen onderheid zullen worden.

Naast het op orde brengen van de vergunningprocedure, moet nu ook de ruimtelijke onderbouwing voor het plan worden gemaakt, zodat een en ander planologisch (in een bestemmingsplan) vastgelegd kan worden.  In de pagina plannenmakerij - ruimtelijke onderbouwing vind je hoe wij daarin gevaren zijn.

Wanneer je een archeologisch onderzoek moet doen (ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing), vind dat uiterlijk in deze fase plaats. Hoe wij daarin gevaren zijn, vind je in de blog daarover. LET OP! ook deze procedure is gewijzigd.

Voor een ecologisch onderzoek hebben wij contact gezocht met Ben Kruijsen. Hij zal ons niet alleen ten behoeve van het ecologisch onderzoek (waarin we constateren dat er nu weinig leven in de landbouwakker zit...) ook van ecologisch advies over de optimale ecologische indeling van ons landgoed adviseren.

Stap 4 en 5: planologische borging en vergunningstraject

Eigenlijk is dit (denk ik nu) voor de initiatiefnemer een vervelende fase. We moeten 26 weken wachten tot de gemeente heeft verzonnen onze plannen te kunnen en willen vergunnen.

Natuurlijk bereiden we in deze tijd het werk, dat daarna zal volgen voor. We selecteren een aannemer of meerdere aannemers. We zorgen dat het grondwerk wordt voorbereid en dat op het juiste moment planten en struiken klaarstaan om de grond in te gaan. 

Wanneer de gemeente vergunt, kan ook de grondoverdracht plaatsvinden. Wij hoopten dat dat oktober van 2015 zou plaatsvinden. De overdracht vindt waarschijnlijk 29 januari 2016 plaats.

Stap 6: realisatie

Yes! Het kan beginnnen! Van de maquette af en hup de klei in!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een aantal handige doorverwijspagina's:

Groene daken - orrientatie
plannenmakerij - fase 1 vergunning aanvraag: ruimtelijke onderbouwing
plannenmakerij - kosten en links
plannenmakerij - beleid om rekening mee te houden
Meer over voedselbossen en groene projecten
primi sui motori con e-max.it